סנאט

הסנאט הוא הגוף האקדמי העליון של האוניברסיטה. הסנאט אחראי על קביעת סטנדרטים אקדמיים, והוא שוקד על שמירת רמתה של הפעילות האקדמית של האוניברסיטה, ומתווה את תכניות הפיתוח האקדמיות.

חברי הסנאט

§        פרופ' יעקב (קובי) מצר, נשיא האוניברסיטה - יו"ר
§        פרופ' אסמעיל אבו-סעד, אוניברסיטת בן-גוריון
§        ד"ר מיריי אביגל, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' רוני אלנבלום, האוניברסיטה העברית
§        פרופ' דפנה אפרת, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' רונית בוגלר, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' רות בייט-מרום, האוניברסיטה הפתוחה
§        ד"ר אינה בלאו, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' ניצה בן-דב, אוניברסיטת חיפה
§        ד"ר גליה בנזימן, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' אבריאל בר-לבב, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' ענת ברנע, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' שרה גורי רוזנבליט, האוניברסיטה הפתוחה
§        ד"ר נורית גרונאו, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' ניצה גרי, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' יהונתן גרנות, האוניברסיטה הפתוחה
§        ד"ר שלי הופמן, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' אמיר הורוביץ, האוניברסיטה הפתוחה
§        ד"ר מיכל הורוביץ, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' טלי היימן, האוניברסיטה הפתוחה
§        ד"ר דפנה הירש, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' טל הסנר, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' תמר הרמן, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ'  צחי וייס, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' דפנה וינשל, האוניברסיטה העברית
§        פרופ' רונית ויסמן, האוניברסיטה הפתוחה  
§        ד"ר ורדה וסרמן, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' יוסף ורבין, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' סלים זארובי, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' ערן חיות, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' אביעד חפץ, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' תמיר טסה, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' מוסטפא כבהא, האוניברסיטה הפתוחה
§        ד"ר אבנר כספי, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' יגיל לוי, האוניברסיטה הפתוחה
§        ד"ר עידו לויתן, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' דוד לורנץ, האוניברסיטה הפתוחה
§        ד"ר ישי  לנדא, האוניברסיטה הפתוחה
§        ד"ר ענת לרנר, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' מתי מאיר, האוניברסיטה הפתוחה
§        ד"ר רז מוסטיגמן, האוניברסיטה הפתוחה
§        ד"ר אופיר מינץ-מנור, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' גיא מירון, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' מנור מנדל, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' טל מקובסקי, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' זאב נוטוב, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' דרורית נוימן, אוניברסיטת תל-אביב
§        ד"ר רוית נוסנסון, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' אורן סופר, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' חיים סעדון, האוניברסיטה הפתוחה
§        ד"ר ענבל עופר, האוניברסיטה הפתוחה
§        ד"ר תמי עמיאל-האוזר, האוניברסיטה הפתוחה
§        ד"ר עדי עמית, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' יורם עשת, האוניברסיטה הפתוחה
§        ד"ר אלה צור, האוניברסיטה הפתוחה
§        ד"ר שרה קאהן-ניסר, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' גתית קוה, האוניברסיטה הפתוחה
§        ד"ר יורם קלמן, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' מוטי רגב, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' זאב רוזנהק, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' סוניה רוקס, האוניברסיטה הפתוחה
§        ד"ר עפר ריעני, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' איגור רכינוב, האוניברסיטה הפתוחה
§        פרופ' איריס שגריר, האוניברסיטה הפתוחה
§        ד"ר מרדכי שוורץ, האוניברסיטה הפתוחה
§        ד"ר נעם שנטל, האוניברסיטה הפתוחה
 

ועדת המשנה למדעי הרוח
יו"ר: ד"ר ישי לנדא

ועדת המשנה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
יו"ר: ד"ר ישי לנדא

ועדת המשנה לספרות, לשון ואמנויות
יו"ר: ד"ר תמי עמיאל-האוזר
ועדת המשנה למתמטיקה ולמדעי המחשב
יו"ר: פרופ' דוד לורנץ
ועדת המשנה למדעי הטבע והחיים
יו"ר: ד"ר עפר ריעני
ועדת המשנה למדעי החברה
יו"ר: ד"ר אינה בלאו
ועדת המשנה לניהול ולכלכלה
יו"ר: ד"ר מרדכי שורץ
ועדת המשנה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
יו"ר: ד"ר דפנה הירש
ועדת המשנה לחינוך ולפסיכולוגיה
יו"ר: פרופ' טל מקובסקי
ועדת המשנה לאפיקי מעבר
יו"ר: פרופ' אביעד חפץ
ועדה להכרה בלימודים קודמים
יו"ר: ד"ר גליה בנזימן
הוועדה להכרה בלימודים קודמים מטפלת בבקשותיהם של סטודנטים ומתעניינים, המבקשים הכרה במסכת לימודים מלאה או חלקית אותה למדו וסיימו בהצלחה באוניברסיטה או במוסד אחר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל. כמו כן, הוועדה מטפלת בבקשות להכרה בלימודי תעודה בבתי ספר, במכללות ובמסגרות להכשרה מקצועית ‏(כגון בקשות מצד טכנאים, הנדסאים, לבורנטים, מורים, אחיות, רואי חשבון ועוד)‏. ההכרה בלימודים אלו נשקלת עבור מכלול ההכשרה ואינה ניתנת על בסיס קורסים בודדים.
 
 
ועדה לאישור תכניות לימודים
יו"ר: ד"ר אופיר מינץ-מנור
הוועדה לאישור תכניות לימודים היא ועדה בין-תחומית, הבוחנת את מכלול לימודיו של כל סטודנט ובודקת האם נתמלאו כל הדרישות לתואר המבוקש. הוועדה בודקת כל תכנית לימודים שנבנית ומוגשת על-ידי הסטודנט ומחזירה אותה לסטודנט בצירוף אישור שהתכנית התקבלה ואושרה כתכנית לימודים לתואר המבוקש או בצירוף הערותיה והנחיותיה לתיקונים. תוקף האישור הוא לחמש שנים מיום האישור. ללא אישורה של הוועדה, לא מוענק תואר בוגר אוניברסיטה.
 
 
ועדת המשמעת
יו"ר: פרופ' ערן חיות
תפקיד הוועדה לדון בתלונות המוגשות כנגד סטודנטים שעברו, לכאורה, עבירות משמעת.