אודות

יועצת הנשיא לקידום שוויון מגדרי
היועצת תדאג לקידום שוויון מגדרי באוניברסיטה. 
הנשיא ימנה את היועצת לקידום שוויון מגדרי מבין חברות הסגל האקדמי הבכיר בדרגת פרופסור החברות בסנאט.
 תפקידי היועצת יהיו: לשקף להנהלה את מצב האיזון המגדרי באוניברסיטה כדי לשמור עליו בוועדות האוניברסיטה השונות ובין ממלאי התפקידים; להציע דרכים להתגבר על חסמים שמקשים על נשים בקריירה האקדמית שלהן; לשמש כתובת לפניות חברי סגל אקדמי של האוניברסיטה באשר להטיות מגדריות; לעודד מחקר, השתלמויות וכנסים בתחום.
אחת לשנה תמסור היועצת לנשיא, לסנאט ולוועד המנהל דוח על מצב האיזון המגדרי באוניברסיטה ובו סיכום פעולותיה לקידום השוויון המגדרי.