לימודי תואר ראשון (B.A.‎) בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה

ראש המחלקה לניהול ולכלכלה: ד"ר ישי מעוז.

ראש התכנית: ד"ר דוד רביע.

מנהלת שנת ההשלמה בחשבונאות: רו"ח שחר הלל

צוות התכנית: פרופ' הדרה בר־מור, עו"ד; פרופ' דורון קליגר; ד"ר עמוס ברנס, רו"ח; פרופ' ניצה גרי, ד"ר אריה נחמיאס; ד"ר רימונה פלס; ד"ר דוד רביע, רו"ח; ד"ר מוסי רוזנבוים; עו"ד קרן אוגינץ; רו"ח שחר הלל; רו"ח אלון כהן; רו"ח ניסים כהן; רו"ח אורית לוי; רו"ח רונן יונה; עו"ד רונן מנשה; רו"ח אורלי ענווה; רו"ח יואב פיאטקובסקי; רו"ח אהרון פילין; רו"ח מנחם פס; רו"ח שלומי שוב; רו"ח יעקב שקולניק.


מבוא

המועצה להשכלה גבוהה אישרה לאוניברסיטה הפתוחה הסמכה קבועה להעניק תואר בוגר (B.A.) בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה.

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת תכנית לימודים ייחודית לתואר אקדמי ראשון (B.A.) בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה. מטרת התכנית היא להכשיר את בוגריה לקבלת תואר רואה-חשבון מוסמך ולמילוי תפקידי ניהול מרכזיים בתחום החשבות והכספים במשק הפרטי והציבורי. ההכשרה מבוססת על לימודים דיסציפלינריים במספר תחומים: חשבונאות פיננסית, ביקורת חשבונות, חוק ומשפט, מסים, מדעי הניהול וחשבונאות ניהולית, כלכלה ושיטות כמותיות.

במסגרת תכנית הלימודים כלולה חטיבה בכלכלה שמטרתה להעמיק את הידע האקדמי הדיסציפלינארי של בוגרי התכנית.

סטודנטים שיסיימו את לימודיהם לקראת התואר בוגר אוניברסיטה (B.A.) בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה יקבלו פטור מבחינות מועצת רואי־חשבון "ביניים חלק א", "ביניים חלק ב" ו"סופיות חלק א" (ללא חשבונאות פיננסית ודיני מסים א). בנוסף יינתן פטור מן הבחינה בחשבונאות ניהולית מתקדמת ב"סופיות חלק ב". עם גמר לימודיהם, בוגרי התכנית יהיו רשאים להתחיל בהתמחות (סטאז') בראיית־חשבון ובלימודי שנת השלמה.

תכנית הלימודים של האוניברסיטה הפתוחה מאפשרת לימודים לקראת תואר אקדמי (B.A.) בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה בשיטות לימודים ייחודיות של האוניברסיטה הפתוחה במסגרת זמן גמישה וקצב התקדמות אישי.

מקצוע ראיית-חשבון

במשק מודרני נדרש ניהול מקצועי על־ידי אנשים שהוכשרו לכך במיוחד. במקביל לדרישות הקיימות לגבי אמצעי ייצור מודרניים וטכנולוגיה מתקדמת, דרושים אנשי ניהול בעלי הכשרה ממוקדת בפונקציות הניהוליות השונות, כגון מימון, כספים וחשבונאות. ניכרת מגמה של ביקוש הולך וגובר לרואי־חשבון לתפקידי מפתח בתחומי כספים ובקרה במשק הפרטי והציבורי.

התחום המוכר ביותר בין תחומי הפעילות של רואה־החשבון הוא ביקורת החשבונות, שבה מחויבת כל חברה על־פי החוק. רואה־החשבון בודק ומחווה דעתו על הדוחות הכספיים ב"דוח המבקרים", המעיד כי הדוחות הכספיים המוגשים אכן מתאימים לכללים חשבונאיים מקובלים. בעיסוקו בתחום זה רואה־חשבון הוא עצמאי ובלתי תלוי.

בנוסף על שירותי ביקורת החשבונות, מעניק רואה־החשבון שירותים נלווים, כגון: ייעוץ לחברה בנושאי כספים, ייצוג החברה בפני שלטונות המס, ייעוץ בנושאי מחשוב ועוד.

בנוסף, יכול רואה־החשבון, שהוכשר בידע מקיף בנושאי מיסוי, ניהול, כלכלה ומשפט, לשמש בפונקציות ניהוליות בחברות ובארגונים. רואי־חשבון רבים בוחרים במסלול זה ומשמשים בתפקידי ניהול ומטה בפירמות עסקיות, או בארגונים ציבוריים. רואי־החשבון משמשים בתפקידים של ניהול פיננסי, ניהול כספים, גזברות, בנקאות, ייעוץ להשקעות בניירות־ערך בשוק ההון, חשבות או כל פונקציה ניהולית אחרת (מנכ"לים רבים הינם רואי־חשבון בהכשרתם).

גם במשק הציבורי קיים ביקוש רחב לרואי־חשבון, או לחשבונאים, בתפקידים רבים ומגוונים, כגון ניהול תקציבים, ביקורת פנימית של הארגון, ניהול מחלקות גזברות וכספים של מוסדות וגופים ציבוריים ועוד. כמו כן, רואי־חשבון רבים מכהנים כדירקטורים במועצות מנהלים של חברות ציבוריות.

תכנית הלימודים לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה" (B.A.) בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה

תכנית הלימודים מורכבת מלימודי תשתית ומבוא, קורסים רגילים, קורסים מתקדמים וסמינריונים הנדרשים למילוי הדרישות האקדמיות לתואר ראשון.

למתעניינים (שאינם סטודנטים באו"פ) אנא קראו את טופס המידע. כמו כן, מומלץ לפנות לייעוץ אישי לצורך קבלת סיוע בבניית תכנית הלימודים

לסטודנטים חדשים מומלץ לפנות לייעוץ אישי לצורך קבלת סיוע בבניית תכנית הלימודים.

לסטודנטים ותיקים מומלץ להסתייע בייעוץ בכל עת שהם מתלבטים בקשר לבחירת קורס או קביעת סדר או עומס לימודים רצוי.

כתנאי להשתתפות בקורס יסודות החשבונאות לחשבונאים (10696) נדרשים סטודנטים בתכנית החשבונאות לעמוד בבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים. כדי לעבור את בחינת הפטור יכולים הסטודנטים ללמוד את החומר הנדרש בכוחות עצמם או במסגרת קורס הכנה באו"פ. החל מסמסטר א2012 מוגבל מספר הפעמים בהן ניתן להיבחן בבחינת הפטור לארבע פעמים בלבד. קורס ההכנה אינו מקנה נקודות זכות ולכן אינו נכלל במסגרת שכר הלימוד לתואר.

תכנית הלימודים מקבילה לתכנית לימודים תלת־שנתית לתואר ראשון.

על־פי החלטת מועצת־רואי חשבון ניתן לבוגרי התכנית פטור מבחינות המועצה "ביניים חלק א", "ביניים חלק ב" ו"סופיות חלק א" ללא חשבונאות פיננסית ודיני מסים א. בנוסף יינתן פטור מן הבחינה בחשבונאות ניהולית מתקדמת ב"סופיות חלק ב".

שנת השלמה

לסטודנטים שסיימו לימודיהם לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה" בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה מציעה האוניברסיטה הפתוחה תכנית לימודי שנת השלמה.

שנת ההשלמה מעניקה לבוגריה פטור מבחינות "סופיות א" ומהבחינה ב"מסים" ב"סופיות ב" של מועצת רואי-החשבון. המסיימים יהיה חייבים בשתי בחינות "סופיות ב" בלבד: "חשבונאות פיננסית מתקדמת" ו-"ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות".

לפרטים נוספים: www.openu.ac.il/academic/Economics/accounting_hashlama.html

דוא"ל שנת השלמה: s.hashlama@openu.ac.il

לוח 1: מבנה סכמטי של תכנית הלימודים


*לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר א2011 ואילך, הקורס מושגי יסוד באקונומטריקה (‏10284‎)‏ נוסף לרשימת קורסי החובה בכלכלה וניהול בתכנית, ובוטלו לימודי הבחירה בתכנית.


תכנית הלימודים לתואר בוגר אוניברסיטה (B.A.) בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה


מסלולי לימודים מובנים ללימודי חשבונאות

אפשר ללמוד את תכנית הלימודים בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה, בשיטות הלימודים הייחודיות של האוניברסיטה הפתוחה במסגרת זמן גמישה, לפי קצב התקדמות אישי של כל סטודנט. לסטודנטים המעוניינים ללמוד את התכנית במסגרת זמן קצרה יותר מוצעות דוגמאות למסלולי לימוד מובנים ומואצים.

מסלול תלת שנתי (9 סמסטרים) – מסלול לדוגמה זה מתאים לסטודנטים המעוניינים ללמוד את לימודי החשבונאות באופן אינטנסיבי, ולהתקבל לשנת השלמה הנפתחת בחודש ספטמבר בכל שנה, בתום שלוש שנות לימודים באו"פ. מדובר במסלול בעל רמת קושי גבוהה הדורש יכולות גבוהות, והשקעה של זמן ומאמץ מרביים בלימודים.

מסלול ארבע שנתי (11 סמסטרים) – מסלול לדוגמה זה מתאים למגוון רחב של סטודנטים ומתעניינים בלימודים באוניברסיטה הפתוחה המשלבים עבודה ולימודים. מדובר במסלול בו הלימודים מתאפיינים בגמישות רבה יותר ובקצב התקדמות איטי יותר, אם כי, עקב אופיים של לימודי החשבונאות, עדיין נדרשת השקעה רבה. יחד עם זאת, המסלול נותן מסגרת זמן ומתווה סדר לימודים מומלץ.

קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים ובחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים

הקורס הראשון מבין הקורסים בחשבונאות פיננסית הינו יסודות החשבונאות לחשבונאים (10696). תנאי הקבלה לקורס הזה הוא מעבר בהצלחה של בחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים. החל מסמסטר א2012 מוגבל מספר הפעמים בהן ניתן להיבחן בבחינת הפטור לארבע פעמים בלבד.

ניתן ללמוד לבחינת הפטור באופן עצמאי, או במסגרת קורס הכנה לבחינת הפטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), אשר פותח במחלקה לניהול ולכלכלה באוניברסיטה הפתוחה. ציון "עובר" בבחינת הפטור הינו 60 נקודות.

קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440)

הקורס כולל כ-78 שעות לימוד בסמסטר. הקורס הינו קורס פרונטלי אינטנסיבי במתכונת של שני מיפגשים בשבוע. בסמסטר הקיץ ייערכו הלימודים במתכונת של שלושה מפגשים בשבוע.

מטרות הקורס

 1. להקנות לסטודנטים מושגי יסוד בהנהלת חשבונות ובחישובים מסחריים, נושאים שבחלקם אינם נלמדים במסגרות האקדמיות הרגילות.
 2. להכין את הסטודנטים לקראת בחינת הפטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים ,שתיערך על-ידי האוניברסיטה הפתוחה.

נושאי הקורס העיקריים*

 1. הנהלת חשבונות
  • מושגי יסוד בחשבונאות וכללי חשבונאות מקובלים
  • דוחות כספיים - מאזן, רווח והפסד, ודוח על השינויים בהון העצמי
  • התהליך החשבונאי
  • התאמות – בנקים, לקוחות וספקים
  • שיקים ושטרות
  • לקוחות, חובות מסופקים ואבודים
  • מלאי ועלות המכר
  • רכוש קבוע ופחת
  • הון עצמי
  • דוח רווח והפסד
  • מס ערך מוסף – מושגי יסוד
 2. חישובים מסחריים
  • מושג הריבית (ריבית פשוטה וריבית אפקטיבית)
  • חישובי ריבית בהלוואות לשיעורין
  • שטרות
  • חישובי הצמדה למדד ולמט"ח ושימוש במדדים
  • ריבית דריבית, חישובי ערך נוכחי ועתידי של סכום בודד ושל סדרות
  • לוחות סילוקין של הלוואות הנפרעות בתשלומים קבועים (לוחות "שפיצר"), הפקדות בתכניות חיסכון ובקופות גמל
  • שימושים בלוחות היוון

* ייתכנו שינויים בנושאי הקורס.

בחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91419)

עם תום לימודי הקורס, יוכלו הסטודנטים להיבחן בבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91419). בחינת הפטור נערכת באחריות המחלקה לניהול ולכלכלה באוניברסיטה הפתוחה. ההרשמה לבחינת הפטור (91419) כרוכה בתשלום, ומתקיימת בנפרד מההרשמה לקורס ההכנה לבחינת הפטור (91440). מועדי בחינות הפטור ומועדי ההרשמה אליהן מתפרסמים יחד עם מועדי בחינות האוניברסיטה הפתוחה לסמסטרים השונים. ההרשמה לבחינות הפטור , עבור סטודנטים באו"פ מתבצעת באמצעות מוקד הפניות והמידע של האוניברסיטה הפתוחה.

הרשמה לבחינת עבור מתעניינים בטופס המידע.

בחינה לדוגמא א
בחינה לדוגמא ב
פתרון הבחינה לדוגמא

בחינה לדוגמא ג
פתרון הבחינה לדוגמא

מועדי בחינת הפטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91419)

מועד הבחינה לסמסטר אביב תשע"ה (ב2015):
הבחינה תתקיים בתאריך 13/07/2015

למידע נוסף על הרשמה לבחינה ועלות הבחינה ראו בקישור: www.openu.ac.il/academic/ptor-2.html
טופס הרשמה לבחינת הפטור

לימודי חשבונאות לבעלי תואר

בעלי תואר אקדמי המעוניינים להשלים לימודי חשבונאות מתוך התואר הראשון בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה, במטרה לגשת לבחינות מועצת רואי-החשבון ולקבל רשיון ישראלי לראיית חשבון, יוכלו ללמוד באוניברסיטה הפתוחה באחת משתי הדרכים הבאות (בהתאם לתשובת הוועדה להכרה בלימודים קודמים)**:

 1. ללמוד לתואר בוגר נוסף בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה (72 נ"ז לפחות).
 2. להשלים את לימודי החשבונאות (ולעתים גם קורסים נוספים) מתוך התכנית לתואר בוגר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה, לעמוד בכל דרישות התכנית ולקבל תעודה על השלמת לימודי החשבונאות לאחר תואר (48 נ"ז לפחות), אך לא תואר בוגר נוסף.

בכל המקרים יש לפנות לוועדה להכרה בלימודים קודמים של האוניברסיטה הפתוחה בבקשה להשלים לימודי חשבונאות. בפנייה אל הוועדה יש לצרף טופס בקשה ללימודי תעודה/תואר לאחר תואר ולסמן בבקשה "לימודים לתואר לאחר תואר" במסלול "בוגר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה". יש לצרף מסמכים (גליון ציונים + דיפלומה).

כתובת למשלוח המסמכים: דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808 רעננה 43107, הוועדה לאישור תוכניות לימודים / הוועדה להכרה בלימודים קודמים.

בוגרי האוניברסיטה הפתוחה יכולים להפנות את בקשתם לוועדה להכרה בלימודים קודמים באמצעות שליחת הטופס הרצ"ב לדוא"ל infodesk@openu.ac.il.

לאחר קבלת תשובת הוועדה להכרה בלימודים קודמים, ניתן לפנות ליועץ אקדמי בחשבונאות.

דוגמה למסלול השלמה בחשבונאות לבעלי תואר בוגר בכלכלה (5 סמסטרים).


** לסטודנטים שעל פי החלטת הוועדה ידרשו להשלים 72 נ"ז ומעלה מתוך התכנית לתואר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה, יאושרו הלימודים לתואר בוגר נוסף. לסטודנטים שעל פי החלטת הוועדה, ידרשו להשלים פחות מ-72 נ"ז מתוך התכנית לתואר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה, יאושר ללמוד לקראת קבלת תעודה על השלמת לימודי החשבונאות, ובלבד שיצברו לפחות 48 נ"ז בלימודים אלה.

מלגות

סטודנטים לתואר ראשון בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה יהיו זכאים למלגות סיוע ולמלגות הצטיינות של האוניברסיטה הפתוחה. הקריטריונים לקבלת מלגות סיוע ייקבעו על-ידי דיקן הסטודנטים והקריטריונים לקבלת מלגות הצטיינות ייקבעו על-ידי דיקן הלימודים.

כמו כן, לשכת רואי-החשבון בישראל מעניקה מלגות סיוע והצטיינות לסטודנטים בתכנית.

יועצים לתכנית התואר הראשון בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה

רשימת יועצים מעודכנת מתפרסמת באתר האינטרנט של המחלקה לניהול ולכלכלה –
רשימת היועצים בכתובת: http://www3.openu.ac.il/ouweb/owal/yeutz.machlaka?mid=341

או באתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה –
רשימת היועצים המחלקתיים: http://www3.openu.ac.il/ouweb/owal/yeutz.search_form

מידע נוסף

אתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה בכתובת: www.openu.ac.il

ראש התכנית: ד"ר דוד רביע, רו"ח

רכזת התכנית: דנה האוז, טל' 09-7781892

פקס מזכירות המחלקה לניהול ולכלכלה: 09-7780668

דוא"ל מזכירות המחלקה לניהול ולכלכלה: economics@openu.ac.il

דוא"ל שנת השלמה: s.hashlama@openu.ac.il

מוקד הפניות של האוניברסיטה הפתוחה: 09-7782222