לימודי תעודה במדידה והערכה בית-ספרית
הודעות
למידע נוסף על תכנית הלימוד
נא מלאו את הטופס
 
   

1. על התכנית

תפקיד רכז הערכה בית-ספרי מיועד למורים ומַקנה גמול תפקיד בבתי-הספר. משרד החינוך והרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) חותרים לכך שבכל בית-ספר ימונה רכז הערכה בית-ספרי, שתפקידו המרכזי יהיה הובלה של הטמעת תרבות הערכה בית-ספרית, שבעקבותיה יסייע בקבלת החלטות פדגוגיות וארגוניות המבוססות על נתונים. משמעותה של תרבות הערכה בית-ספרית היא, שקהילת בית-הספר היא קהילה לומדת, אשר תופסת את ההערכה כמרכיב מרכזי בתהליך הוראה-למידה-הערכה (הל"ה). קהילת בית-הספר משתמשת בכלֵי הערכה שונים המסתייעים במנגנונים אשר תומכים בנורמות ובערכים בית-ספריים, כחלק בלתי-נפרד מעבודתה ו/או למידתה, תוך שיתוף בעלי תפקידים אחרים בצוות בית-הספר ובכפיפות למנהל בית-הספר (ראו חוזר מנכ"ל). דרישות הסף לתפקיד זה מפורסמות באתר ראמ"ה, ואלה הן:

  1. ותק של חמש שנות הוראה.
  2. יֶדע והבנה פדגוגית – הכרת מערך הבחינות החיצוניות והפנימיות, וכן הכרת הנהלים, הסטנדרטים ודרישות תכנית הלימודים הרלבנטיים למוסד בו עובד המועמד.
  3. איש צוות מן המניין, שהיקף משרתו לפחות 80% בבית-הספר, בעל יושרה ואמינות מקצועית בתחומו.
  4. בעל תואר שני בחינוך עם התמחות בשיטות מחקר, מדידה והערכה, או בעל תואר שני אחר המוּכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל אשר השלים בהצלחה התמחות אקדמית בתחום מדידה והערכה (במסגרת מאושרת ע"י ראמ"ה).
התכנית שמציעה האוניברסיטה הפתוחה גובשה בתיאום עם ראמ"ה, ומטרתה לענות על דרישת הסף בנוגע להכשרה האקדמית הנדרשת כמפורט לעיל. קהל היעד של התכנית הוא בעיקר מורים בעלי תואר שני בתחום כלשהו (המוּכר על-ידי המל"ג).