מערך ייעוץ האקדמי וההדרכה בלמידה
הדרכה בלמידה

רכישת מיומנויות למידה בתחילת דרכך האקדמית עשויה לשפר ולייעל את ההתמודדות שלך עם הדרישות הלימודיות של האוניברסיטה הפתוחה.
לשם כך, מציעה היחידה להדרכה בלמידה, תכניות אימון ופיתוח למידה במסגרת קבוצתית ואישית, במטרה להקנות כלים לשיפור וייעול כישורי הלמידה שלך.
*  תכניות אימון בכישורי למידה במרכזי הלימוד
   תכניות האימון הקבוצתי המוצעות לאורך הסמסטר נותנות מענה למגוון הצרכים הלימודיים שלך:

אימון בלמידה תכנית כללית (תכנית מס' 96289) הכוללת 4 מפגשים: בנוסף מוצעות תכניות אימון יחודיות לתלמידי הקורסים הבאים:
מידע נוסף על אופן ההרשמה לתכניות האימון המגוונות ראו כאן.
   פרטים ניתן לקבל אצל היועצים האקדמיים במרכזי הלימוד ברחבי הארץ.

מסלולי האימון השונים, הקבוצתיים והאישיים מוצעים במרכזי הייעוץ וההדרכה בלמידה של האוניברסיטה הפתוחה הפועלים ברוב מרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה ברחבי הארץ המפורטים בטבלה הבאה:

   מרכזי ייעוץ והדרכה בלמידה ע"ש אילה הרוש

מקום טלפון מרכז לימוד
כרמיאל 04-9081148 קמפוס האו"פ בכרמיאל
קריית חיים 04-8721968 קמפוס האו"פ בקריית חיים
טבריה 04-6720571 קמפוס האו"פ בטבריה (הולידיי אין)
נצרת 04-6568320 קמפוס האו"פ בנצרת
עפולה 04-6401914 קמפוס האו"פ בעפולה
חיפה יעוץ: 04-8269212/3
הדרכה: 04-8242647
קמפוס האו"פ בחיפה "בית ברם"
גבעת חביבה 04-6274534/6 קמפוס האו"פ ואדי ערה
נתניה 09-8854001 מכללת נתניה
רעננה יעוץ: 09-7707000
הדרכה: 09-7707028
מכללת רעננה
תל-אביב יעוץ: 09-7781205
הדרכה: 03-7455522
קמפוס האו"פ רמת אביב
פתח-תקווה יעוץ: 03-9271684
הדרכה: 03-9191375
מכללת העיר פתח-תקווה
רמת-גן 03-6710000 מכללת רמת-גן
בת-ים יעוץ: 03-6574495
הדרכה: 03-5060981
מכללת בת-ים
ירושלים יעוץ: 02-6789163
הדרכה: 02-6793282
קמפוס האו"פ ירושלים (גן הטכנולוגי )
ראשון לציון 03-9584101
03-9462197
מכללת "בית אברוצקי"
יעוץ: 03-9414645
הדרכה: 03-9615058
מכללה למדעים
רחובות 08-9366003 מכללת רחובות
רמלה 08-9212224 מרכז רמלה
מודיעין 08-9719238 מרכז לימוד מודיעין
אשדוד 08-8563537/8 מכללת אשדוד
באר-שבע 08-6277188 קמפוס האו"פ "בית יציב"

note1 בתיאום מוקדם תתאפשר הדרכה גם במרכזי לימוד נוספים. סטודנטים המעוניינים בהדרכה במרכזים שאינם מופיעים בטבלה, מוזמנים לפנות למערך הייעוץ האקדמי וההדרכה בלמידה של האוניברסיטה הפתוחה, בטלפון: 7781205- 09.

חזרה


*  ארגון הלמידה וקריאה אקדמית
  

העלאת המודעות לסגנון הלמידה האישי שלך, הקניית כלים לארגון הלמידה וקריאה יעילה של חומר אקדמי, עומדים במרכז הסדנה.

למידה היא תהליך המתרחש באופן הדרגתי; קריאה יעילה כוללת מספר שלבים: קריאה מקדימה, בה אנו מתמקדים בהיכרות ראשונית עם חומר הלימוד באמצעות תוכן העניינים, יעדים, מבוא וסיכום. שלב הקריאה המעמיקה, הוא השלב בו אנו קוראים את חומר הלימוד תוך איתור וסימון המידע העיקרי והבהרתו באמצעות הערות בשולי הטקסט.

בשלב המסכם, אנו מעבדים את המידע בהתאם לצרכי הלימוד וסגנון הלמידה האישי שלך: סיכום מילולי, סיכום גרפי המרכז את המידע באמצעות תרשימים ו/או טבלאות השוואה וריכוז מידע.


חזרה


*  ניתוח שאלות וכתיבת תשובות
  

תשובה טובה מבוססת על הכנה טובה. בשלב הראשון יש ללמוד כיצד לנתח את מרכיבי השאלה – זיהוי הפעולה הנדרשת (מילת ההוראה), הבהרת מוקד השאלה שעליו צריך לענות, ותחום הידע הנדרש כדי לפתור את השאלה.

השלב הבא הוא תכנון מבנה התשובה באמצעות ראשי פרקים, איתור המידע הדרוש וכתיבת התשובה בהתאם לכללי הכתיבה האקדמית.


חזרה


*  הכנה לבחינה
  

הכנה לבחינה מתבצעת בשני מישורים: תכנון וארגון החומר לקראת הבחינה ותפקוד במהלך הבחינה.

ההכנה המקדימה כוללת בניית "שלד" של כל חומר הקורס, המקשר בין הנושאים. שילוב של כל מקורות המידע והתייחסות למושגים, תיאוריות, חוקרים ונושאים אינטגרטיביים. חלוקה נכונה של קצב ואינטנסיביות הלימוד לקראת המבחן.

תפקוד נכון בעת הבחינה נלמד בעזרת ניתוח שאלות מבחנים ובניית ראשי-פרקים לתשובה, מודעות לחלוקת זמן נכונה במהלך המבחן, והכרת שיטות להרגעה עצמית במצבי-לחץ.


חזרה


*  לקראת עבודה סמינריונית - יסודות בכתיבה אקדמית
  

הסדנה מציגה את השלבים העיקריים בתהליך כתיבת עבודה סמינריונית, החל משלב מיקוד וניסוח נושא לעבודה, דרך ניסוח שאלת מחקר, תכנון העבודה ובניית ראשי-פרקים ועד למיזוג טקסטים וכתיבה אינטגרטיבית.


חזרה


*  מבוא למיקרוכלכלה
  

לתלמידי הקורס "מבוא למיקרוכלכלה", אנו מציעים ארבעה מפגשים לאורך הסמסטר. מפגש ראשון - השלמות במתמטיקה,עוסק ברענון נושאים במתמטיקה הרלוונטים לתוכן הקורס. המפגש השני - ניתוח שאלות וטענות עוסק בניתוח מגוון סוגי השאלות והטענות המקובלות בקורס ובדרכים לפתרונן. לקראת סיום הסמסטר אנו מציעים שני מפגשים העוסקים בהתארגנות לבחינה ופתרון בחינות


חזרה


*  מבוא לפסיכולוגיה
  

לתלמידי הקורס "מבוא לפסיכולוגיה", אנו מציעים שלושה מפגשים לאורך הסמסטר העוסקים בהקניית מיומנויות למידה בקורסהמפגש הראשון עוסק בקריאה וארגון החומר. המפגש השני עוסק בניתוח שאלות וכתיבת תשובות. לקראת סיום הסמסטר אנו מציעים מפגש שלישי העוסק בהכנה לבחינה עם שאלון סגור.
הערה: בשלב זה מוצעות הסדנאות רק בחלק ממרכזי הלימוד.


חזרה


*  ביולוגיה כללית א'
  

לתלמידי הקורס "ביולוגיה כללית א'", אנו מציעים שלושה מפגשים לאורך הסמסטר העוסקים בהקניית מיומנויות למידה בקורס. המפגש הראשון עוסק בקריאה וארגון החומר. המפגש השני עוסק בניתוח שאלות וכתיבת דו"חות ניסוי. לקראת סיום הסמסטר אנו מציעים מפגש שלישי העוסק בהכנה לבחינה.
הערה: בשלב זה מוצעות הסדנאות רק בחלק ממרכזי הלימוד.


חזרה