לוח זמנים אקדמי תשע"ה 2015-2014

לוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשע"ד 2014-2013

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת שתי תקופות הרשמה לכל סמסטר: הרשמה סדירה והרשמה מאוחרת. מן הנרשמים בתקופת ההרשמה המאוחרת ייגבו, בנוסף לשכר הלימוד, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת. פירוט תקופות ההרשמה מופיע בטבלות מועדי ההרשמה.

סמסטר סתיו א2014

תחילת הסמסטר

אנגלית – יום ראשון ללימודים

חופשת חנוכה

אנגלית – יום אחרון ללימודים

סיום הסמסטר

חופשת סמסטר

13.10.2013

13.10.2013

28.11.2013

17.1.2014

24.1.2014

28.2.2014-26.1.2014

יום ראשון, ט' בחשון תשע"ד

יום ראשון, ט' בחשון תשע"ד

יום חמישי, כ"ה בכסלו, תשע"ד

יום שישי, ט"ז בשבט תשע"ד

יום שישי, כ"ג בשבט תשע"ד

מיום ראשון, כ"ה בשבט עד יום שישי, כ"ח באדר א' תשע"ד

סמסטר אביב ב2014

אנגלית – יום ראשון ללימודים

תחילת הסמסטר

חופשת פורים

חופשת פורים בירושלים

חופשת פסח

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

חופשת יום העצמאות

חופשת שבועות

אנגלית – יום אחרון ללימודים

סיום הסמסטר

חופשת סמסטר

16.2.2014

2.3.2014

16.3.2014

17.3.2014

21.4.2014-14.4.2014

27.4.2014

4.5.2014

5.5.2014

6.5.2014

4.6.2014-3.6.2014

13.6.2014

20.6.2014

11.7.2014-22.6.2014

יום ראשון, ט"ז באדר א' תשע"ד

יום ראשון, ל' באדר א' תשע"ד

יום ראשון, י"ד באדר ב' תשע"ד

יום שני, ט"ו באדר ב', תשע"ד

מיום שני, י"ד בניסן עד יום שני, כ"א בניסן תשע"ד

יום ראשון, כ"ז בניסן תשע"ד (‏המפגשים יסתיימו בשעה 18:00‎)‏

יום ראשון, ד' באייר תשע"ד (‏המפגשים יסתיימו בשעה 18:00‎)‏

יום שני, ה' באייר תשע"ד (לא יתקיימו מפגשים)

יום שלישי, ו' באייר תשע"ד

מיום שלישי, ה' בסיוון עד יום רביעי, ו' בסיוון תשע"ד

יום שישי, ט"ו בסיוון תשע"ד

יום שישי, כ"ב בסיוון תשע"ד

מיום ראשון, כ"ד בסיוון עד יום שישי, י"ג בתמוז תשע"ד

סמסטר קיץ ג2014

תחילת הסמסטר

אנגלית – יום ראשון ללימודים

ערב צום ט' באב

צום ט' באב

אנגלית – יום אחרון ללימודים

אנגלית אינטנסיבי – יום אחרון ללימודים

סיום הסמסטר

13.7.2014

13.7.2014

4.8.2014

5.8.2014

5.9.2014

19.9.2014

12.9.2014

יום ראשון, ט"ו בתמוז תשע"ד

יום ראשון, ט"ו בתמוז תשע"ד

יום שני, ח' באב תשע"ד (‏המפגשים יסתיימו בשעה 18:00‎)‏

יום שלישי, ט' באב (‏לא יתקיימו מפגשים)

יום שישי, י' באלול תשע"ד

יום שישי, כ"ד באלול תשע"ד

יום שישי, י"ז באלול תשע"ד


קבלת קהל בחגים ומועדים

מועדים שבהם קבלת קהל מסתיימת בשעה 12:00

חנוכה

פורים

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

28.11.2013

16.3.2014

5.5.2014

יום חמישי, כ"ה בכסלו תשע"ד

יום ראשון, י"ד באדר ב' תשע"ד

יום שני, ה' באייר תשע"ד

מועדים שבהם קבלת קהל מסתיימת בשעה 18:00
(‏רק במקומות שבהם מתקיימת, בדרך כלל, קבלת קהל אחרי 18:00‎)‏

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

27.4.2014

4.5.2014

יום ראשון, כ"ז בניסן תשע"ד

יום ראשון, ד' באייר תשע"ד

מועדים שבהם אין קבלת קהל

ערב ראש השנה

ערב יום כיפור

חופשת סוכות

חופשת פסח

ערב שבועות

4.9.2013

13.9.2013

26.9.2013-18.9.2013

21.4.2014-14.4.2014

3.6.2014

יום רביעי, כ"ט באלול תשע"ג

יום שישי, ט' בתשרי תשע"ד

מיום רביעי, י"ד בתשרי עד יום חמישי כ"ב בתשרי תשע"ד

מיום שני, י"ד בניסן עד יום שני כ"א בניסן תשע"ד

יום שלישי, ה' בסיוון תשע"ד