לוח זמנים אקדמי תשע"ו

לוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשע"ה 2015-2014

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת שתי תקופות הרשמה לכל סמסטר: הרשמה סדירה והרשמה מאוחרת. מן הנרשמים בתקופת ההרשמה המאוחרת ייגבו, בנוסף לשכר הלימוד, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת. פירוט תקופות ההרשמה מופיע בטבלות מועדי ההרשמה.

סמסטר סתיו א2015

תחילת הסמסטר

אנגלית – יום ראשון ללימודים

חופשת חנוכה

אנגלית – יום אחרון ללימודים

סיום הסמסטר

חופשת סמסטר

21.10.2014

21.10.2014

17.12.2014

16.1.2015

2.2.2015

9.3.2015-3.2.2015

יום שלישי, כ"ז בתשרי תשע"ה

יום שלישי, כ"ז בתשרי תשע"ה

יום רביעי, כ"ה בכסלו תשע"ה

יום שישי, כ"ה בטבת תשע"ה

יום שני, י"ג בשבט תשע"ה

מיום שלישי, י"ד בשבט עד יום שני, י"ח באדר תשע"ה

סמסטר אביב ב2015

אנגלית – יום ראשון ללימודים

תחילת הסמסטר

תענית אסתר

חופשת פורים

חופשת פורים בירושלים

חופשת פסח

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

חופשת יום העצמאות

חופשת שבועות

אנגלית – יום אחרון ללימודים

סיום הסמסטר

חופשת סמסטר

24.2.2015

10.3.2015

4.3.2015

5.3.2015

6.3.2015

10.4.2015-3.4.2015

15.4.2015

21.4.2015

22.4.2015

23.4.2015

24.5.2015

3.6.2015

23.6.2015

10.7.2015-24.6.2015

יום שלישי, ה' באדר תשע"ה

יום שלישי, י"ט באדר תשע"ה

יום רביעי, י"ג באדר תשע"ה (המפגשים יסתיימו בשעה 17:00)

יום חמישי, י"ד באדר תשע"ה

יום שישי, ט"ו באדר תשע"ה

מיום שישי, י"ד בניסן עד יום שישי כ"א בניסן תשע"ה

יום רביעי, כ"ו בניסן תשע"ה (המפגשים יסתיימו בשעה 18:00)

יום שלישי, ב' באייר תשע"ה (המפגשים יסתיימו בשעה 18:00)

יום רביעי, ג' באייר תשע"ה (לא יתקיימו מפגשים)

יום חמישי, ד' באייר תשע"ה

יום ראשון, ו' בסיוון תשע"ה

יום רביעי, ט"ז בסיוון תשע"ה

יום שלישי, ו' בתמוז תשע"ה

מיום רביעי, ז' בתמוז עד יום שישי, כ"ג בתמוז תשע"ה

סמסטר קיץ ג2015

תחילת הסמסטר

אנגלית – יום ראשון ללימודים

צום ט' באב

אנגלית – יום אחרון ללימודים

אנגלית אינטנסיבי – יום אחרון ללימודים

סיום הסמסטר

12.7.2015

28.6.2015

26.7.2015

7.9.2015

7.9.2015

11.9.2015

יום ראשון, כ"ה בתמוז תשע"ה

יום ראשון, י"א בתמוז תשע"ה

יום ראשון, י' באב (לא יתקיימו מפגשים)

יום שני, כ"ג באלול תשע"ה

יום שני, כ"ג באלול תשע"ה

יום שישי, כ"ז באלול תשע"ה


קבלת קהל בחגים ומועדים

מועדים שבהם קבלת קהל מסתיימת בשעה 12:00

חנוכה

פורים

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

17.12.2014

5.3.2015

22.4.2015

יום רביעי, כ"ה בכסלו תשע"ה

יום חמישי, י"ד באדר תשע"ה

יום רביעי, ג' באייר תשע"ה

מועדים שבהם קבלת קהל מסתיימת בשעה 18:00
(‏רק במקומות שבהם מתקיימת, בדרך כלל, קבלת קהל אחרי 18:00‎)‏

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

15.4.2015

21.4.2015

יום רביעי, כ"ו בניסן תשע"ה

יום שני, ב' באייר תשע"ה

מועדים שבהם אין קבלת קהל

ערב ראש השנה

ערב יום כיפור

חופשת סוכות

חופשת פסח

24.9.2014

3.10.2014

16.10.2014-8.10.2014

10.4.2015-3.4.2015

יום רביעי, כ"ט באלול תשע"ד

יום שישי, ט' בתשרי תשע"ה

מיום רביעי, י"ד בתשרי עד יום חמישי כ"ב בתשרי תשע"ה

מיום שישי, י"ד בניסן עד יום שישי כ"א בניסן תשע"ה