לוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשע"ו 2016-2015

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת שתי תקופות הרשמה לכל סמסטר: הרשמה סדירה והרשמה מאוחרת. מן הנרשמים בתקופת ההרשמה המאוחרת ייגבו, בנוסף לשכר הלימוד, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת. פירוט תקופות ההרשמה מופיע בטבלות מועדי ההרשמה.

סמסטר סתיו א2016

תחילת הסמסטר

אנגלית – יום ראשון ללימודים

חופשת חנוכה

אנגלית – יום אחרון ללימודים

סיום הסמסטר

חופשת סמסטר

18.10.2015

18.10.2015

7.12.2015

17.1.2016

29.1.2016

4.3.2016-31.1.2016

יום ראשון, ה' בחשון תשע"ו

יום ראשון, ה' בחשון תשע"ו

יום שני, כ"ה בכסלו תשע"ו

יום ראשון, ז' בשבט תשע"ו

יום שישי, י"ט בשבט תשע"ו

מיום ראשון, כ"א בשבט עד יום שישי, כ"ד באדר א' תשע"ו

סמסטר אביב ב2016

אנגלית – יום ראשון ללימודים

תחילת הסמסטר

תענית אסתר


חופשת פורים

חופשת פורים בירושלים

חופשת פסח

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

חופשת יום העצמאות

חופשת שבועות

אנגלית – יום אחרון ללימודים

סיום הסמסטר

חופשת סמסטר

14.2.2016

6.3.2016

23.3.2016


24.3.2016

25.3.2016

29.4.2016-22.4.2016

4.5.2016

10.5.2016

11.5.2016

12.5.2016

12.6.2016

1.6.2016

24.6.2016

15.7.2016-26.6.2016

יום ראשון, ה' באדר א' תשע"ו

יום ראשון, כ"ו באדר א' תשע"ו

יום רביעי, י"ג באדר ב' תשע"ו (המפגשים יסתיימו
( ב- 17:00

יום חמישי, י"ד באדר ב' תשע"ו

יום שישי, ט"ו באדר ב' תשע"ו

מיום שישי, י"ד בניסן עד יום שישי כ"א בניסן תשע"ו

יום רביעי, כ"ו בניסן תשע"ו (המפגשים יסתיימו בשעה 18:00)

יום שלישי, ב' באייר תשע"ו (המפגשים יסתיימו בשעה 18:00)

יום רביעי, ג' באייר תשע"ו (לא יתקיימו מפגשים)

יום חמישי, ד' באייר תשע"ו

יום ראשון, ו' בסיוון תשע"ו

יום רביעי, כ"ד באייר תשע"ו

יום שישי, י"ח בסיוון תשע"ו

מיום ראשון, כ' בסיוון עד יום שישי, ט' בתמוז תשע"ו

סמסטר קיץ ג2016

תחילת הסמסטר

אנגלית – יום ראשון ללימודים

צום ט' באב

אנגלית – יום אחרון ללימודים

אנגלית אינטנסיבי – יום אחרון ללימודים

סיום הסמסטר

17.7.2016

3.7.2016

14.8.2016

14.9.2016

14.9.2016

16.9.2016

יום ראשון, י"א בתמוז תשע"ו

יום ראשון, כ"ז בסיוון תשע"ו

יום ראשון, י' באב (לא יתקיימו מפגשים)

יום רביעי, י"א באלול תשע"ו

יום רביעי, י"א באלול תשע"ו

יום שישי, י"ג באלול תשע"ו


קבלת קהל בחגים ומועדים

מועדים שבהם קבלת קהל מסתיימת בשעה 12:00

חנוכה

פורים

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

7.12.2015

24.3.2016

11.5.2016

יום שני, כ"ה בכסלו תשע"ו

יום חמישי, י"ד באדר ב' תשע"ו

יום רביעי, ג' באייר תשע"ו

מועדים שבהם קבלת קהל מסתיימת בשעה 18:00
(‏רק במקומות שבהם מתקיימת, בדרך כלל, קבלת קהל אחרי 18:00‎)‏

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

4.5.2016

10.5.2016

יום רביעי, כ"ו בניסן תשע"ו

יום שלישי, ב' באייר תשע"ו

מועדים שבהם אין קבלת קהל

ערב ראש השנה

ערב יום כיפור

חופשת סוכות

חופשת פסח

13.9.2015

22.9.2015

5.10.2015-27.9.2015

29.4.2016-22.4.2016

יום ראשון, כ"ט באלול תשע"ה

יום שלישי, ט' בתשרי תשע"ו

מיום ראשון, י"ד בתשרי עד יום שני כ"ב בתשרי תשע"ו

מיום שישי, י"ד בניסן עד יום שישי כ"א בניסן תשע"ו