home
האוניברסיטה הפתוחה >> אתר הבוגרים >> בוגרים חדשים

הקלטה צילום וידאו של טקסי הענקת התארים

מאי - יוני 2016
18/5/2015, 19/5/2015, 20/5/2015, ספטמבר 2015

15/9/2014, 16/9/2014 , 17/9/2014
26/5/2014 , 27/5/2014 , 28/5/2014
1/9/2013, 2/9/2013,
27.5.2013, 28.5.2013, 29.5.2013


תמונות - טקסי הענקת התארים שהתקיימו ב-
1/9/2013 , 2/9/2013

אודותינו
אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה
אירועים
מועדון יזמות ועסקים
המועדון הכלכלי
הנחות והטבות לבוגרים
הצעות עבודה
התנדבות לסיוע לסטודנטים
עדכון פרטי בוגרים
מוצרי סמל
בוגרים חדשים - מזל טוב
תרומות
סיפורי בוגרים
איגרת פתוחה
צור קשר