home
האוניברסיטה הפתוחה >> אתר הבוגרים >> תרומות

בוגרים למען סטודנטים

האוניברסיטה הפתוחה הציבה לעצמה למטרה להסיר מכשולים העומדים בדרך לרכישת השכלה גבוהה ולפתוח את האפיק של לימודים אקדמיים לכל המעוניין. בגמישותה ובנגישותה האוניברסיטה מסייעת לסטודנט להתגבר על מכשולים כמו זמן ומקום ומאפשרת לו ללמוד בכל מקום בארץ ולעמוד גם בהתחייבויות האחרות כגון עבודה ושרות צבאי. כשם שהאוניברסיטה מסירה מכשולים טכניים העומדים בפני הסטודנט, חשוב להסיר את מכשול מימון הלימודים העומדים בפני אלה שידם אינה משגת.

יותר מכל אחד אחר, הבוגרים מבינים ללבם של סטודנטים המתמודדים הן עם אתגר הלימודים והן עם הצורך לעמוד בכל ההתחייבויות העומדות בפניהם כולל מימון הלימודים.  בוגרים מוזמנים לסייע לסטודנטים באמצעות תרומות של מלגות.  ניתן לייעד את המלגות לסטודנטים נזקקים, לסטודנטים מצטיינים, לחיילים בשירות חובה או חיילים משתחררים, ותיכוניסטים מחוננים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.

אפשר לממן מלגה בסכום של 1,535 ₪ לקורס לסמסטר.

בוגרים המעוניינים לתרום יכולים להעביר את תרומתם בשק לפקודת האוניברסיטה הפתוחה, ולשלוח אותו בדואר,

ראו טופס תרומות מלגה לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה.

 

אודותינו
אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה
אירועים
מועדון יזמות ועסקים
המועדון הכלכלי
הנחות והטבות לבוגרים
הצעות עבודה
התנדבות לסיוע לסטודנטים
עדכון פרטי בוגרים
מוצרי סמל
בוגרים חדשים - מזל טוב
תרומות
סיפורי בוגרים
איגרת פתוחה
צור קשר