home
האוניברסיטה הפתוחה >> אתר הבוגרים >> אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה

מאז שנת 1989, פועלת אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה במטרה לקשר בין
האוניברסיטה לבין בוגריה; במטרה לקדם ולגבש את הבוגרים בינם לבין עצמם;
ובמטרה לסייע בקידום האוניברסיטה הפתוחה.

מבין הפעילויות של האגודה:

אודותינו
אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה
אירועים
מועדון יזמות ועסקים
המועדון הכלכלי
הנחות והטבות לבוגרים
הצעות עבודה
התנדבות לסיוע לסטודנטים
עדכון פרטי בוגרים
מוצרי סמל
בוגרים חדשים - מזל טוב
תרומות
סיפורי בוגרים
איגרת פתוחה
צור קשר