home
קריאה לבוגרים להתנדב לסייע לסטודנטים
האוניברסיטה הפתוחה >> אתר הבוגרים >> קריאה לבוגרים להתנדב לסייע לסטודנטים

קריאה לבוגרים להתנדב לסייע לסטודנטים

 

האוניברסיטה הפתוחה נדרשת לעתים לסייע לסטודנטים להתגבר על קשיים לימודיים או לסייע לסטודנטים בעלי מוגבלות פיזית ובכך להקל עליהם את לימודיהם. 

בוגרים המעוניינים להתנדב לסייע לסטודנטים להתגבר על קשיים אלה, מתבקשים לפנות אלינו וננסה לקשר בין הבוגרים המתנדבים והסטודנטים הזקוקים לעזרה.

ועל כך, תבורכו.

   

 

להרשמה ראו טופס התנדבות לסיוע לסטודנטים

 

 

 

אודותינו
אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה
אירועים
מועדון יזמות ועסקים
המועדון הכלכלי
הנחות והטבות לבוגרים
הצעות עבודה
התנדבות לסיוע לסטודנטים
עדכון פרטי בוגרים
מוצרי סמל
בוגרים חדשים - מזל טוב
תרומות
סיפורי בוגרים
איגרת פתוחה
צור קשר