home
האוניברסיטה הפתוחה >> אתר הבוגרים >> עדכון פרטים

,אנו נרצה לשלוח אליך מידע על תוכניות חדשות באוניברסיטה
.על אירועים והנחות לבוגרים ועל סוגיות העשויות לעניין אותך
בוגרים מתבקשים לעדכן את פרטיהם - כתובת וטלפונים שהשתנו
.במהלך השנים
.() שדות אותם חובה למלא מצויינים באמצעות משולש אדום
 : שם פרטי
 : שם משפחה
 :תעודת זהות
חובה להקיש 9 ספרות
 -   - טלפון בבית
 -   - טלפון בעבודה
 -  :טלפון נייד/נוסף
 - כתובת
 : עיר/ישוב
: מיקוד
: דואר אלקטרוני
 -  : פקס
אודותינו
אגודת בוגרי האוניברסיטה הפתוחה
אירועים
מועדון יזמות ועסקים
המועדון הכלכלי
הנחות והטבות לבוגרים
הצעות עבודה
התנדבות לסיוע לסטודנטים
עדכון פרטי בוגרים
מוצרי סמל
בוגרים חדשים - מזל טוב
תרומות
סיפורי בוגרים
איגרת פתוחה
צור קשר
 
הקלד בתיבה למטה את הקוד המופיע בתמונה.