מועדים חריגים בקבלת קהל קול האו'פ מערכת שאילתא מדריך לקבלת שירות דף הבית האוניברסיטה הפתוחה יצירת קשר עם מוסדות האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה

קול האו"פ (09-7781111)

קול-האו"פ הוא מענה טלפוני ממוחשב הפועל בכל ימות השבוע בכל שעות היממה.

ניתן לבצע בקול-האו"פ בלבד את הפעולות הבאות: הזנת פרטי חשבון בנק לצורך קבלת החזרים כספיים, עדכון פרטי כרטיס אשראי בהרשאה הקבועה לחיוב. כדי לשמור על חיסיון המידע הנמסר בקול-האו"פ מתבקשים הסטודנטים הפונים אליו להזדהות באמצעות מספר תעודת הזהות והקוד האישי (בן ארבע ספרות), שנקבע להם יחד עם פרטי ההזדהות למערכות המקוונות, במערכת מתחברים בקלות.

סטודנטים יכולים להתעדכן בקוד האישי שנקבע להם במערכת שאילתא, בתפריט עדכון פרטים אישיים.

סטודנטים חדשים מקבלים את הקוד האישי בדואר רגיל, ביחד עם אישור ההרשמה הראשונה לאוניברסיטה הפתוחה, והוא משמש לכל אורך הלימודים. אם אבד לכם הקוד האישי – פנו למוקד הפניות והמידע. הקוד יישלח אליכם שוב בדואר (ולא יימסר בטלפון).