מועדים חריגים בקבלת קהל קול האו'פ מערכת שאילתא מדריך לקבלת שירות דף הבית האוניברסיטה הפתוחה יצירת קשר עם מוסדות האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה

קול האו"פ (09-7781111)

קול-האו"פ הוא מענה טלפוני ממוחשב הפועל בכל ימות השבוע בכל שעות היממה.

קול-האו"פ מספק מידע חיוני במגוון נושאים ואפשר לבצע באמצעותו פעולות כגון: הרשמה (סטודנטים ותיקים הנרשמים בהרשמה ישירה בלבד, כמוסבר בפרק הרשמה), ביטול הרשמה, הזנת מסלול לימודים ותחום התמקדות, הזנת מידע על ציוד מִחשוב, הרשמה לעבודה סמינריונית, הזמנת צילומי מחברות בחינה, בקשת אישורי הרשמה ותשלום שכר לימוד, הזנת פרטי חשבון בנק לצורך קבלת החזרים כספיים, עדכון פרטי כרטיס אשראי בהרשאה הקבועה לחיוב: תוקף הכרטיס; מספר כרטיס חדש; ביטול כרטיס, ועוד. אפשר לעדכן פרטי כרטיס אשראי בהרשאה קבועה לחיוב באמצעות קול האו"פ בלבד. (אפשר לבצע פעולות הכרוכות בתשלום באמצעות קול-האו"פ רק אם התשלום נעשה באמצעות כרטיס אשראי). כדי לשמור על חיסיון המידע הנמסר בקול-האו"פ מתבקשים הסטודנטים הפונים אליו להזדהות באמצעות מספר תעודת הזהות והקוד האישי שלהם (בן ארבע ספרות).

סטודנטים חדשים מקבלים את הקוד האישי בדואר רגיל, ביחד עם אישור ההרשמה הראשונה לאוניברסיטה הפתוחה, והוא משמש לכל אורך הלימודים. אם אבד לכם הקוד האישי – פנו למוקד הפניות והמידע. הקוד יישלח אליכם שוב בדואר (ולא יימסר בטלפון).