האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10131 מבוא למיקרוכלכלה

10131 מבוא למיקרוכלכלה‏

3 נקודות זכות ברמת פתיחה

 

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

לא נדרש ידע קודם.1

פיתוח הקורס: ד"ר גדעון יניב (‏כתיבה‎)‏; ישראלה הנגאל (‏עריכה‎)‏

יועץ: פרופ' מנחם יערי

מטרת הקורס להקנות מושגים וכלי ניתוח בסיסיים במיקרו-כלכלה.

חומר הלימוד

יחידה 1

הבעיה הכלכלית – תופעת המחסור (‏גורמי הייצור, אפשרויות הייצור, תעסוקה מלאה וייצור יעיל, בחירה וויתור, התמחות וחליפין, צמיחה כלכלית‎)‏; מקבלי ההחלטות (‏בתי עסק ומשקי בית, מבנה השוק, תכנון על-ידי השוק, כשל השוק, יזמה מעורבת‎)‏.

יחידה 2

תחרות משוכללת: התנהגות היצרן – ייצור, עלויות ורווח בטווח הקצר (‏פונקציית הייצור, תפוקה שולית פוחתת, עלויות הייצור, פדיון ורווח, קביעת היקף הייצור‎)‏; פונקציית ההיצע (‏הכמות המוצעת, עקומת ההיצע, עודף היצרן‎)‏.

יחידה 3

תחרות משוכללת: התנהגות הצרכן – קביעת הרכב הצריכה (‏מערכת הטעמים, מגבלת התקציב, שיווי משקל‎)‏; פונקציית הביקוש (‏הכמות המבוקשת, נחיתות ונורמליות, תחליפיות ומשלימות, עקומת הביקוש, ביקוש ותועלת, תועלת שולית פוחתת, מחיר הביקוש, עודף הצרכן‎)‏.

יחידות 5-4

קביעת מחיר בשוק תחרותי – מנגנון השוק התחרותי (‏ביקוש והיצע מצרפיים, שיווי משקל בשוק תחרותי, שינויים בשיווי המשקל, גמישות הביקוש וההיצע‎)‏; התערבות ממשלתית (‏הטלת מס קנייה, מתן סובסידיה, קביעת מחיר מינימום, קביעת מחיר מקסימום, הטלת מכס על יבוא, מתן פרמיה ליצוא‎)‏.

יחידה 6

מונופול ותחרות לא-משוכללת – מונופול (‏קביעת מחיר והיקף ייצור בטווח הקצר, מונופול מול תחרות משוכללת, התערבות ממשלתית, אפליית מחירים‎)‏; תחרות לא-משוכללת (‏אוליגופול, קביעוּת מחירים, שיתוף פעולה בין יצרנים, תחרות מונופוליסטית‎)‏.


1 כדי להצליח בקורס נדרש ידע מתמטי ברמה תיכונית (‏בגרות של 3 יחידות‎)‏. לסטודנט שאינו בעל ידע זה מומלץ מאוד ללמוד את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏95001‎)‏ לפני שיירשם לקורס.