האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10430 התנהגות ארגונית

10430 התנהגות ארגונית‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / ניהול

ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא לסוציולוגיה, פסיכולוגיה חברתית.

פיתוח הקורס: פרופ' אביעד בר-חיים (‏ראש צוות הפיתוח וכותב ראשי‎)‏, ד"ר הילה הופשטטר, ד"ר ורדה וסרמן, ליאור לב; אהובה קרן (‏עריכה‎)‏, נירה ארבל (‏עיצוב‎)‏

יועצים: פרופ' רבקה בר-יוסף, פרופ' מינה וסטמן, פרופ' דן כספי, ד"ר ישראל כ"ץ, פרופ' אריה נדלר, פרופ' יצחק סמואל, פרופ' ענת רפאלי, ד"ר רונית קרק, פרופ' אריה שירום, פרופ' בועז שמיר

הקורס עוסק בהכרת התחום החדש יחסית של ההתנהגות הארגונית שצמח מן הסוציולוגיה התעשייתית והפסיכולוגיה התעשייתית – כלכלת הפירמה ותורת הניהול.

הקורס עוסק במפגש האדם עם ארגון העבודה – מפגש שנוצר מן הצורך ההדדי להשיג מטרות משותפות שאין להשיגן לבד, מחוץ לארגון ובלא אחרים שישתפו פעולה תכליתית ומתואמת. מרבית הסוגיות העיוניות והמעשיות בהתנהגות ארגונית מתחבטות בשאלה כיצד לקיים סדר ארגוני אפקטיבי. לכך מכוונות מערכות קבלת ההחלטות, הפיקוח, התקשורת, המוטיבציה, התגמול, הכוח, המנהיגות והתרבות הארגונית. תחום ההתנהגות הארגונית גם מציע שיטות מעשיות לטיפול במשברים ארגוניים ולפיתוח ארגונים חסונים – הווה אומר, כאלה המיטיבים להמיר תשומות סביבתיות למוצרים ולשירותים מועילים ומספקים את צורכיהם של אלה העובדים למענם.

חומר הלימוד

כרך א

יחידה 1

תיחומה של ההתנהגות הארגונית

יחידה 2

מבנים ותהליכים בארגוני עבודה פורמליים

יחידה 3

למידה ארגונית

יחידה 4

מוטיבציה בעבודה

כרך ב

יחידה 5

קבוצות עבודה בארגון

יחידה 6

תקשורת בארגונים פורמליים: רשתות ותהליכים

יחידה 7

לחצים ושחיקה בעבודה: התנהגויות ארגוניות במשבר

יחידה 8

תרבות הארגון

כרך ג

יחידה 9

כוח ופוליטיקה בארגונים: דינמיקה של משאבי שליטה

יחידה 10

קבלת החלטות: הצופן המפעיל התנהגות ארגונית

יחידה 11

מנהיגות בארגון

יחידה 12

התחדשות ארגונית: עיצוב מחדש של התנהגות ארגונית יעילה


1הקורס התנהגות ארגונית (10430) יילמד בפעם האחרונה בסמסטר א2018. במקומו יילמדו החל מסמסטר ב2018 שני הקורסים: התנהגות ארגונית-מיקרו (10430) והתנהגות ארגונית-מקרו (10434). לשינוי זה עשויות להיות השלכות על תכניות הלימודים בהן נכלל הקורס. פרטי השינויים יתפרסמו בתכניות הלימודים המעודכנות לקראת סמסטר א2018. מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (10430) לפני סמסטר ב2018 במתכונתו הנוכחית מנועים מלימוד שני הקורסים החדשים, והשינויים הצפויים בתכניות הלימודים, לא יחולו עליהם.