האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10495 מגמות בחברה הישראלית

10495 מגמות בחברה הישראלית‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא לסוציולוגיה.

פיתוח הקורס: פרופ' אמיר בן-פורת, פרופ' גד ברזילי, פרופ' אפרים יער, פרופ' יחיאל לימור, פרופ' סמי סמוחה, פרופ' מוטי רגב, פרופ' דבורה הכהן, ד"ר לב גרינברג, ד"ר רחל פסטרנק, ד"ר זאב שביט (‏כתיבה‎)‏, דינה הורביץ; יעל אונגר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' יוסף באשי, פרופ' אליעזר בן-רפאל, פרופ' רבקה בר-יוסף, פרופ' חנה הרצוג, פרופ' גבי וימן, פרופ' עזיז חיידר, פרופ' אביבה חלמיש, פרופ' אברהם יוגב, פרופ' שמואל ליימן-וילציג, פרופ' משה ליסק, פרופ' בנימין נויברגר, פרופ' סמי סמוחה, פרופ' משה סמיונוב, פרופ' חוה עציוני-הלוי, פרופ' יורם פרי, פרופ' ברוך קימרלינג, פרופ' יצחק קשתי, פרופ' דני רבינוביץ, פרופ' יצחק רועה, פרופ' אלי שגיא, פרופ' עירא שרקנסקי, ד"ר יעל אנוך, ד"ר גדעון ארן, פרופ' דוד דה-פריס, ד"ר אילנה קופמן, ד"ר משה שוורץ

מטרות הקורס

 • להציג פרספקטיבה לניתוח החברה הישראלית שעיקרה הכרת מורכבותה של החברה הישראלית והכרת השסעים המרכזיים הקיימים בה, באמצעות ניתוח מוקדים של הסכמה ומחלוקת סביב הזהות הקולקטיבית (‏היהודית-ציונית‎)‏ בה;

 • להקנות ידע על תופעות ותהליכים של שינוי והמשכיות המתרחשים במציאות החברתית בישראל על סף שנות האלפיים, ולבחון את התפתחותם במבט היסטורי;

 • לעמוד על מוקדים של מתח והסכמה במבנה המוסדי והקבוצתי של החברה הישראלית;

 • לאפשר שימוש ראשוני בשיטות הניתוח הסוציולוגי שאותן הכירו הסטודנטים בקורס מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏, ולהכינם לקראת לימוד מעמיק וממוקד יותר של נושאים נבחרים במסגרת קורסים מתקדמים.

חומר הלימוד מבוסס על הספר מגמות בחברה הישראלית בעריכת א' יער וז' שביט (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2001‎)‏.

נושאי הלימוד

 • האידיאולוגיה הציונית והחברה היישובית

 • הזהות הקולקטיבית ביישוב

 • יחסי ערבים-יהודים בישראל

 • עלייה וקליטה

 • אי-שוויון בחברה

 • הכלכלה הפוליטית

 • התרבות הפוליטית והמשפטית

 • התרבות הישראלית

 • החינוך בישראל

 • אמצעי התקשורת

 • חברה מרובת שסעים

 • תהליכי שינוי בזהות הקולקטיבית


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.