האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java

20441 מבוא למדעי המחשב ושפת Java‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

ידע מוקדם: דרושה יכולת קריאה של טקסטים מדעיים באנגלית. ידע קודם מומלץ: קורס אחד במתמטיקה.

פיתוח הקורס: פרופ' ג'פרי רוזנשיין, תמר וילנר

יועצים: פרופ' עמירם יהודאי, פרופ' רון קימל

הקורס נועד לשמש מבוא למדעי המחשב ומבוא לתכנות. הקורס דן בנושאים בסיסיים ויסודיים במדעי המחשב, בפתרון בעיות, בכתיבת אלגוריתמים וניתוחם ובעקרונות התכנות. הגישה התכנותית הנלמדת היא תכנות מונחה עצמים (‏OOP – Object Oriented Programming‎)‏ באמצעות שפת התכנות Java.

הקורס מכיל את כל חומר הלימוד של שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏ ונלמד במשך סמסטר אחד. לפיכך, סטודנטים השוקלים להירשם לקורס צריכים לקחת בחשבון כי העומס בקורס הוא רב. בכל מקרה של ספק, מומלץ לפנות ליועץ במדעי המחשב.

חומר הלימוד

הסטודנטים יצפו בהרצאות מצולמות (‏בעברית‎)‏ המלוות במצגות (‏באנגלית‎)‏ ומדריך למידה (‏בעברית‎)‏ המכיל דוגמאות נוספות, הסברים והנחיות ללימוד ולשילוב בין חומרי הלימוד השונים. כמו כן, הסטודנטים יקבלו את הספר:

J. Lewis & W. Loftus, Java Software Solutions: Foundations of Program Design, 8th ed. (‏Pearson Education, 2014‎)‏

נושאי הקורס

חלק א

  • הדגמת מושג האובייקטים באמצעות עולמו של קרל הרובוט

  • יסודות השפה Java – עצמים, מחלקות, שיטות

  • הסבר על המחשב: מושגי חומרה/תוכנה

  • בקרת זרימה (‏משפטי תנאי ולולאות‎)‏

  • מערכים

חלק ב

  • הרחבת OOP – ירושה, שיטות סטטיות ומשתנים, העמסה של שיטות, מארזים, פולימורפיזם וממשקים

  • אלגוריתמים למיון וחיפוש

  • רקורסיה

  • רשימות מקושרות, מחסניות ותורים, עצים ועצים בינריים

  • חישוביות על קצה המזלג

תרגול

בקורס נדרש תרגול במחשב. פרטים על שיטת התרגול יופיעו בחוברת הקורס.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.