האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

20594 מערכות הפעלה

20594 מערכות הפעלה‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעים / מדעי המחשב

תנאי קבלה: עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורסים מעבדה בתכנות מערכות, מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏או מבני נתונים‎)‏. ידע קודם מומלץ: ארגון המחשב.

פיתוח הקורס: פרופ' ראובן אביב, ד"ר יצחק הרץ, אלכס קוגן, דוד שריאל

מטרות הקורס

  • הכרת העקרונות התכנוניים והמבניים העומדים ביסודה של כל מערכת הפעלה מודרנית.

  • יישום מעשי של עקרונות אלו באמצעות תרגילי תכנות מתקדמים במערכת ההפעלה Linux.

חומר הלימוד

פרקים מתוך הספר:

A.S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, 3rd ed. (‏Prentice Hall, 2007‎)‏ 2

ומדריך למידה בעברית.

חומר הלימוד כולל גם חומר עזר המתאר את קריאות המערכת של Unix ומסביר את השימוש בהן וכן חומר העוסק בהתקנה ובניהול של מערכת Linux.

פרקי הלימוד

פרק 1

רעיונות העומדים ביסוד מערכות הפעלה מודרניות והתפתחותם ההיסטורית

פרק 2

יצירת תהליכים ותהליכונים ותזמונם, קטעים קריטיים ובעיות של תיאום ותקשורת בין תהליכים

פרק 3

ניהול זיכרון

פרק 4

מערכות הקבצים

פרק 5

מתקני קלט/פלט

פרק 6

בעיית הקיפאון (‏Deadlock‎)‏ והדרכים להתמודד עמה

פרק 9

בעיות בטיחות ושיטות הגנה בפני פריצה

פרק 10

מבנה מערכות ההפעלה Unix ו-Linux

פרק 11

מבנה מערכת ההפעלה Windows Vista

הקורס כולל מטלות עיוניות ותרגילי תכנות בשפת C בסביבת Linux. לכך נדרשת יכולת תכנות גבוהה בשפת C.

דרישות מחשוב מינימליות: CPU תואם Intel Pentium, בעל זיכרון RAM 1.5 Gb, נפח דיסק פנוי 5 Gb.

הלימוד בקורס מתבסס על קריאה עצמית של הפרקים בספר הקורס. קריאה זו מלווה ומכוונת על ידי מדריך למידה בעברית, הכולל הסברים על הנושאים העיקריים בפרק ושאלות לתרגול.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 קיימות הדפסות מאוחרות יותר של המהדורה השלישית של ספר הקורס. ההדפסות הן בעלות תוכן זהה לחלוטין. ספר הקורס אשר יישלח לסטודנטים יהיה משנת ההדפסה האחרונה אשר תהיה מצוייה באותה העת.