דיקן הסטודנטים - שלך ובשבילך האוניברסיטה הפתוחה
   אודות  |  דלת פתוחה  |  מלגות  |  מעורבות חברתית  |  מילואים  |  שירותים לסטודנט  |  סטודנטים עם מוגבלות  |  חוקים ותקנות  |  יצירת קשר

פעילויות דיקנט הסטודנטים - מועדים חשובים

'
יולי - אוגוסט 2015 'תכנית 1000 המלגות' לסטודנטים חדשים - הגשת בקשות לסמסטר א2016
15 באוגוסט - אוקטובר 2015 הרשמה לשנת הלימודים תשע"ו באתר פר"ח
אוגוסט 2015 סדנת מיון לקבלה לקרן אייסף
1 בספטמבר - 15 בדצמבר 2015 הגשת בקשות לקרן גרוס לקידום חיילים משוחררים
נובמבר 2015 - ינואר 2016 'תכנית 1000 המלגות' לסטודנטים חדשים - הגשת בקשות לסמסטר ב2016
סוף נובמבר 2015 משלוח תשובות למלגות סיוע לשנה"ל תשע"ו - מועד שני (בקשות שהוגשו ביולי 2015)
דצמבר – ינואר 2016 הגשת בקשות להלוואות ולמענקים לשנה"ל תשע"ו מטעם משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה
4 בינואר - 15 בפברואר 2016 הגשת בקשות למלגות סיוע לשנה"ל תשע"ז
ינואר 2016 הענקת תעודות ומלגות למצטייני נשיא, ומשלוח תעודות למצטייני דיקן הלימודים לשנת הלימודים תשע"ה
מאי 2016 תכנית 1000 המלגות' לסטודנטים חדשים - הגשת בקשות לסמסטר ג2016
4 במאי 2016 עצרת יום השואה והגבורה
9 במאי 2016 טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל באוניברסיטה הפתוחה
15 באפריל -יוני 2016 הרשמה למכרז רכזי פר"ח באתר
מאי 2016 הרשמה לאייסף דרך האתר
15 במאי - יולי 2016 הרשמה לסחל"ב דרך האתר
סוף יוני 2016 משלוח תשובות למלגות סיוע לשנה"ל תשע"ז - מועד ראשון
1 ביולי - 31 ביולי 2016 הגשת בקשות למלגות סיוע לשנה"ל תשע"ז - מועד שני