דיקן הסטודנטים - שלך ובשבילך האוניברסיטה הפתוחה
   אודות  |  דלת פתוחה  |  מלגות  |  מעורבות חברתית  |  מילואים  |  שירותים לסטודנט  |  סטודנטים עם מוגבלות  |  חוקים ותקנות  |  יצירת קשר

הנחות והטבות

האוניברסיטה הפתוחה הגיעה להסדר של הנחות והטבות לסטודנטים שלומדים במסגרתה. ההנחות וההטבות המפורטות להלן יינתנו לסטודנטים אשר יציגו תעודת סטודנט תקפה של האוניברסיטה הפתוחה, בצירוף תעודת זהות, אם יתבקשו לכך. כל סטודנט רשאי לרכוש את המוצרים או להשתמש בשירותים המוצעים.
האחריות לפרסומים אלה מוטלת על הגופים המפרסמים, ואין האוניברסיטה הפתוחה אחראית להם בכל צורה ואופן. פרסום מודעות בדפי המידע של דיקן הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה אינו מצביע בשום פנים ואופן על העדפת מוצר או שירות כלשהו.
חברה או מוסד המעוניינים להעניק הנחות והטבות לכלל הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה יפנו לדיקן הסטודנטים.
אם אתם מכירים מוסדות או ארגונים המעניקים הטבות לסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ואינם מעניקים תנאים זהים לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, אנא כתבו לדיקן הסטודנטים ואנו נטפל בעניין זה. קריית האוניברסיטה הפתוחה, דיקן הסטודנטים, דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808, רעננה 43107.

הנחות והטבות לסטודנטים