לזכר הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה,
חללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות האיבה