דיקן הסטודנטים - שלך ובשבילך האוניברסיטה הפתוחה
   אודות  |  דלת פתוחה  |  מלגות  |  מעורבות חברתית  |  מילואים  |  שירותים לסטודנט  |  סטודנטים עם מוגבלות  |  חוקים ותקנות  |  יצירת קשר

קרן אייסף

קרן אייסף היא קרן בינלאומית לחינוך. מטרת הקרן לעודד ולקדם סטודנטים כדי לאפשר שוויון הזדמנויות וצמצום פערים חברתיים בישראל. הקרן מעניקה מלגות סיוע בלימודים לסטודנטים על-פי קריטריונים הנקבעים על ידי הקרן והאוניברסיטה הפתוחה: מצב סוציו-אקונומי, הישגים לימודיים ומעורבות חברתית. חברי קרן אייסף נדרשים לפעילות בפרויקט חינוכי ותכנית עיונית במשך כל שנת לימודים לתואר. הפרויקט החינוכי כולל השתתפות בפרויקטים חברתיים ובתכניות חינוכיות בקרב בני נוער בשכונות ובעיירות פיתוח, בהיקף פעילות של 4 שעות שבועיות. התכנית העיונית הינה תוכנית לפיתוח מנהיגות שמטרתה הרחבת הידע, התעניינות בבעיות חברתיות, פיתוח מודעות חברתית והעצמה אישית תוך יצירת קבוצה מגובשת של סטודנטים חברי הקרן.

  תנאים הכרחיים להגשת מועמדות
 1. שירות צבאי או אזרחי מלא.
 2. התחייבות למסלול לימודים מלא הכולל הרשמה לחמישה קורסים אקדמיים לפחות בכל שנת לימודים אקדמית.
 3. פעילות התנדבותית בקהילה ומעורבות חברתית.
 4. מגורים באזור ירושלים, שדרות או חיפה.
  תואר ראשון –
 1. צבירת 6 נקודות זכות (סיום קורס אחד לפחות).
 2. לא צברו יותר מ-30 נ"ז לתואר הראשון.
  תואר שני –
 1. למדו בסמסטר אביב (ב) או קיץ (ג) הקודמים לשנת הפעילות ורשומים לסמסטר סתיו (א) של שנת הפעילות.
 2. לא צברו יותר מ-12 נ"ז לתואר שני (לא כולל השלמות).

שימו לב! ימי המפגשים של התוכנית לפיתוח מנהיגות הינם בימי שישי. סטודנט המתעתד ללמוד בימי שישי לא יוכל להתקבל לחברות בקרן אייסף.

ניתן להגיש מועמדות לפעילות הקרן דרך אתר הקרן במהלך חודש יולי (התאריכים המדויקים יפורסמו באתר הקרן). הסטודנטים המועמדים שימצאו מתאימים יוזמנו לסדנת קבלה במהלך חודש אוגוסט. תחילת הפעילות בסוף חודש אוקטובר.

למידע נוסף על קרן אייסף והרשמה ראו אתר הקרן: http://www.isef.org.il/

לפרטים נוספים, נא לפנות לליטל בטל': 09-7781498 או בדוא"ל:deanst@openu.ac.il לא יאוחר מאמצע חודש אוגוסט.