דיקן הסטודנטים - שלך ובשבילך האוניברסיטה הפתוחה
   אודות  |  דלת פתוחה  |  מלגות  |  מעורבות חברתית  |  מילואים  |  שירותים לסטודנט  |  סטודנטים עם מוגבלות  |  חוקים ותקנות  |  יצירת קשר

הוראות בדבר התאמות תנאי הלמידה עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה

בהתאם לסעיף 19ב לחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007 ולכללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה), התשע"ב-2012, ולאחר היוועצות עם אגודת הסטודנטים, האוניברסיטה הפתוחה קבעה את ההוראות, כמפורט להלן:


1   התאמה זו איננה חלק מ"כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה)". אלא התאמת או"פ. ההתאמה איננה אפשרית לסטודנטית הלומדת בחו"ל מטעמים תפעוליים ובטחוניים.

2   בהתאם לסעיף 7 בהחלטת ות"ת מיום 25.1.2012.

המוסמך לאשר חריגה, במסגרת מדיניות האו"פ והוראות החוק, מהכתוב בנוהל זה: סגן הנשיא לעניינים אקדמיים.