דיקן הסטודנטים - שלך ובשבילך האוניברסיטה הפתוחה
   אודות  |  דלת פתוחה  |  מלגות  |  מעורבות חברתית  |  מילואים  |  שירותים לסטודנט  |  סטודנטים עם מוגבלות  |  חוקים ותקנות  |  יצירת קשר

הלוואות ומענקים מטעם משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה לשנת תשע"ז

סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה יכולים לפנות בבקשה לקבלת הלוואות או מענקים המיועדים לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה והניתנים על־ידי המחלקה לסטודנטים במשרד החינוך – המועצה להשכלה גבוהה, הוועדה לתכנון ולתקצוב. סכום ההלוואה/המענק נקבע על־ידי המועצה להשכלה גבוהה.

בבקשה לקבלת הלוואות ומענקים רשאים לפנות סטודנטים לתואר ראשון שבשנת תשע"ז יהיו רשומים לקורסים בהיקף של 24 נקודות זכות לפחות או לחמישה קורסים אקדמיים לפחות המקנים נקודות זכות. קבלת אישור על הרשמה זו הכרחית להגשת הבקשה.*

אנו ממליצים לכל מי שיעמוד באחד משני התנאים המוקדמים הנ"ל לנצל אפשרות זו.

סטודנטים המבקשים לכלול לימודים בסמסטר הקיץ (ג2017) במניין נקודות הזכות או במניין הקורסים לצורך הגשת הבקשה להלוואה/למענק, חייבים להירשם בהרשמה מוקדמת, כלומר בתקופת ההרשמה לסמסטר האביב. הנחיות מפורטות אפשר לקבל במרכז ההרשמה.

זוג נשוי ששני בני הזוג סטודנטים – רשאי כל אחד מהם להגיש בקשה בנפרד.

סטודנטים המתגוררים ברציפות בשנתיים האחרונות שלפני הגשת הבקשה ביישובי פיתוח או בשכונות שיקום יזוכו בניקוד, אם הם עומדים בתנאים נוספים כמפורט בדף המצורף לטופס הבקשה. בכפוף להחלטות המועצה להשכלה גבוהה בשנת הלימודים תשע"ז.

תואר שני – לקבלת הלוואות בלבד** זכאים סטודנטים שבשנת תשע"ז רשומים ל-4 קורסים או לקורסים בהיקף של 16 נ"ז לפחות.

לחומר הלימוד של סטודנטים הרשומים לסמסטר א2017 בלבד מצורף מכתב מטעם דיקן הסטודנטים המפרט הן את תנאי ההלוואות/המענקים לשנת תשע"ז והן את תהליך הגשת הבקשה.

ניתן לבדוק זכאות, להזמין את טופס המלגה והאישורים ולעקוב אחר מהלך הטיפול באמצעות מערכת שאילתא, או בפנייה אל מוקד הפניות והמידע, טל': 09-7782222.

שימו לב!

בקשות להלוואות/למענקים יש להגיש למחלקה לסטודנטים במשרד החינוך, באמצעות חברת טלדור.
השנה יחול עיכוב במועד הגשת הבקשות למל"ג לשנת תשע"ז. יש לעקוב אחר הפרסומים באתר דיקנט הסטודנטים ובלוחות במרכזי הלימוד.

 

*ייתכנו שינויים בקריטריונים שיפורסמו באתר הדיקן.
** סטודנטים לתואר שני אינם זכאים לקבל מענקים אלא הלוואות בלבד.