דיקן הסטודנטים - שלך ובשבילך האוניברסיטה הפתוחה
   אודות  |  דלת פתוחה  |  מלגות  |  מעורבות חברתית  |  מילואים  |  שירותים לסטודנט  |  סטודנטים עם מוגבלות  |  חוקים ותקנות  |  יצירת קשר

דלת פתוחה לדיקן הסטודנטים

דיקן הסטודנטים פותח את דלתו לכל סטודנט בכל עניין.
יש לתאם את הפגישה עם מזכירות דיקן הסטודנטים בטל': 09-7781498.
לא יקוימו פגישות ללא תיאום.