דיקן הסטודנטים - שלך ובשבילך האוניברסיטה הפתוחה
   אודות  |  דלת פתוחה  |  מלגות  |  מעורבות חברתית  |  מילואים  |  שירותים לסטודנט  |  סטודנטים עם מוגבלות  |  חוקים ותקנות  |  יצירת קשר

דמי שירותי רווחה

דמי שירותי רווחה הינם תשלום עבור שירותים והטבות הניתנים על-ידי אגודת הסטודנטים ועל-ידי האוניברסיטה הפתוחה. התשלום עבור שירותי הרווחה הוא תשלום רשות המאושר על-ידי ועדת מלץ ואינו תלוי בהיקף הלימודים של הסטודנט. תשלום זה הינו אחיד וייגבה פעם אחת בכל שנה אקדמית מכל סטודנט שיירשם לקורס/ים בסמסטר סתיו ו/או סמסטר אביב. ניתן להתעדכן בעלות דמי שירותי הרווחה בידיעון האקדמי ובאתר האינטרנט של האוניברסיטה הפתוחה בפרק ההרשמה, בטבלת "תשלומים אחרים".

סטודנט שיבחר שלא לשלם את דמי שירותי הרווחה ימנעו ממנו השירותים וההטבות המפורטים באתר אגודת הסטודנטים. (http://studentop.org/)

סטודנט שאינו מעוניין לשלם עבור שירותי רווחה, מתבקש להצהיר ויתור על תשלום זה עם ביצוע ההרשמה לקורס הראשון בשנת הלימודים שאליו נרשם הסטודנט, ולא יאוחר מ-2 שבועות מיום ההרשמה. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה למלא הצהרת ויתור על תשלום דמי שירותי רווחה והסטודנט יחויב בתשלום זה.

ניתן להצהיר ויתור על תשלום דמי שירותי רווחה באחת מהדרכים הבאות :

  • מילוי הצהרת ויתור על תשלום דמי שירותי רווחה במערכת שאילתא, בקישור "אגודת הסטודנטים"
  • שליחת הצהרה כתובה לדוא"ל מוקד הפניות הכוללת שם מלא ומס' תעודת זהות.
  • פנייה טלפונית למוקד הפניות בטל. 09-7782222.
לשאלות נפוצות נא ללחוץ כאן.