דיקן הסטודנטים - שלך ובשבילך האוניברסיטה הפתוחה
   אודות  |  דלת פתוחה  |  מלגות  |  מעורבות חברתית  |  מילואים  |  שירותים לסטודנט  |  סטודנטים עם מוגבלות  |  חוקים ותקנות  |  יצירת קשר

הנחות בתחבורה ציבורית לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה

סטודנטים זכאים לקבל הנחות בתחבורה הציבורית אם הם עומדים בקריטריונים שקבע משרד התחבורה בשיתוף עם דיקנט הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה, אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה והתאחדות הסטודנטים הארצית.

על פי ההסכם, סטודנט הלומד באוניברסיטה הפתוחה זכאי לקבל אישור להנחה שנתית בתחבורה הציבורית למשך 4 שנים עוקבות בלבד, ובתנאי שהוא רשום לשני קורסים* תקינים לפחות בשנה שלגביה ניתן האישור. שימו לב: ניתן לבקש אישור הנחה גם אם הסטודנט רשום רק לקורס אחד, אך מתכוון להירשם לפחות לעוד קורס באותה שנה. הזכאות לקבלת האישור בשנה העוקבת תהיה מותנית גם בעמידה בתנאֵי ההרשמה לשני קורסים בשנה הקודמת.

סטודנטים העומדים בקריטריונים המפורטים לעיל יפיקו את אישור הזכאות להנחות בתחבורה הציבורית באמצעות מערכת שאילתא **. על הסטודנט למלא הצהרה קצרה בשאילתא בקישור דיקן הסטודנטים ולאחריה ניתן יהיה להזמין את האישור. האישור יישלח לתיבת ההודעות האישיות בשאילתא תוך 24 שעות מרגע בקשת ההפקה, ויהיה אפשר להדפיסו משם.

חשוב מאד:

למידע נוסף על אישור זכאות להנחות בתחבורה הציבורית באוניברסיטה הפתוחה ולבירורים ניתן לפנות למוקד הפניות:
בדוא"ל: infodesk@openu.ac.il , בטל. 09-7782222

קבלת ההנחה בתחבורה הציבורית מותנית בהפקת כרטיס רב קו ובטעינת הכרטיס בהתאם לתכנית שבחרת. להלן ההסברים:

הפקת כרטיס רב קו
רב-קו הוא כרטיס אלקטרוני חכם רב-פעמי (נטען) עשוי פלסטיק, המעניק לנוסע הנחות בנסיעה בתחבורה הציבורית. זהו כרטיס אישי שעליו מוטבעים תמונת הנוסע ופרטיו המזהים, והיחיד הרשאי להשתמש בו הוא בעל הכרטיס, ולא שום אדם אחר. הכרטיס מונפק בתחנות שמפעילות חברות האוטובוסים השונות, רובן ממוקמות בתחנות המרכזיות. למידע נוסף כיצד להפיק כרטיס רב-קו לחץ כאן

טעינת כרטיס רב-קו
טעינתו של כרטיס רב-קו בחברת התחבורה הרצויה תיעשה על פי ההנחיות והתוכניות השונות המצויות באתר האינטרנט של אותה חברה. במעמד הטענת הכרטיס יש להציג בפני נציג של חברת התחבורה את אישור הזכאות להנחה בתחבורה הציבורית, וכן תעודת סטודנט עדכנית. על הסטודנט לבדוק את המועדים בהם ניתן להטעין את הכרטיס בתוכניות המוזלות השונות. המועדים המעודכנים מפורסמים באתרי האינטרנט של חברות התחבורה הציבוריות. יש לשים לב כי התאריכים, סוגי התוכניות, והמחיר שלהן יכולים להיות שונים בחברות התחבורה השונות. אין לפנות לאוניברסיטה בפתוחה בשאלות בנושא זה.

לנוחותכם ניתן למצוא כאן את מחירי המנויים לסטודנטים וכן פריסת עמדות הנפקה במוסדות השונים.

למידע נוסף בנוגע להנחות השונות הניתנות לסטודנטים על פי הנחיות משרד התחבורה, יש לפנות למרכז המידע הארצי של משרד התחבורה בטלפונים: / *8787 / 052-9998787 072-2588787 או לאתרי האינטרנט ולמוקדי השירות של חברות התחבורה הציבורית.

* קורס - קורס באחד מתחומי הלימוד של המחלקות האקדמיות, או קורס של בית הספר לטכנולוגיה, או אחד מקורסי האנגלית, או קורס של המחלקה לחינוך והוראה.
* * הכניסה נעשית דרך הקישור של דיקן הסטודנטים בסרגל הימני במערכת שאילתא.