דיקן הסטודנטים - שלך ובשבילך האוניברסיטה הפתוחה
   אודות  |  דלת פתוחה  |  מלגות  |  מעורבות חברתית  |  מילואים  |  שירותים לסטודנט  |  סטודנטים עם מוגבלות  |  חוקים ותקנות  |  יצירת קשר

מלגות הצטיינות בספורט

סטודנטים יכולים להיות מועמדים לקבלת מלגותהערה1 הצטיינות בספורט, בתנאי שהם עומדים בדרישות אלה:

  1. סיימו בהצלחה קורס אקדמי אחד לפחות באוניברסיטה הפתוחה עד סוף הסמסטר שבו מתקיימות התחרויות.
  2. רשומים לקורס אקדמי אחד לפחות בסמסטר שבו מתקיימים הדיונים של ועדת הספורט.
  3. ניצלו את כל המלגות שקיבלו בעבר.
  4. הצטיינות בתחרויות ספורט אישיות ו/או קבוצתיות, על־פי קריטריונים אשר קובעת ועדת הספורט באוניברסיטה הפתוחה.

שימו לב!

לא ניתן לבקש מלגת ספורט. מלגות הספורט ניתנות לסטודנטים שהצטיינו בתחרויות הספורט, כרשום לעיל.
המלגות ניתנות בסוף כל שנת הלימודים, בשיעורים שונים בהתאם להישגים, ותקפות לשנה"ל הבאה אחריה.

 

דואר אלקטרוני: sport@openu.ac.il


הערה 1 סטודנטים עובדי האוניברסיטה הפתוחה ובני משפחתם שמקבלים מימון ללימודים יקבלו רק תעודה ללא מלגה.