לימודים לחוג לאחר תואר

האוניברסיטה הפתוחה מציעה לבוגרי תואר ראשון לימודים לחוג לאחר תואר במתכונת של חוג לתואר דו-חוגי. הלימודים לחוג לאחר תואר מקנים תעודה על סיום החוג. המעוניינים יפנו לוועדה לאישור תכניות לימודים. פרטים בסעיף 16.3.

הדרישות הכלליות המשותפות לכל הלימודים לחוג לאחר תואר מפורטות להלן (ייתכנו דרישות נוספות):