המבנה הארגוני של האוניברסיטה הפתוחה

רשויות האוניברסיטה הפתוחה


חזרה

בעלי תפקידים

נגידה - נשיאת בית המשפט העליון (‏בדימוס‎)‏ דורית ביניש. הנגידה מכהנת כיו"ר מועצת האוניברסיטה.

המשנה לנגידה - לורד יעקב רוטשילד. ממלא את מקומה של הנגידה בהיעדרה.

סגן הנגידה - פרופ' אברהם גינזבורג. ממלא את מקומה של הנגידה בהיעדרה ובהיעדר המשנה לנגידה.

יו"ר הוועד המנהל - זאב אבלס. עומד בראש הוועד המנהל.

נשיא - פרופ' קובי מצר. הנשיא עומד בראש האוניברסיטה, יו"ר הסנאט ויו"ר מועצת הסגל האקדמי.

משנה לנשיא לעניינים אקדמיים - פרופ' אביעד חפץ. משנה לנשיא לעניינים אקדמיים, מופקד על העניינים האקדמיים של האוניברסיטה בהתאם לסמכויות שהאציל לו הנשיא. המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים ימלא את מקום הנשיא בהיעדרו.

מנכ"ל - עמית שטרייט. המנכ"ל מופקד על העניינים המינהליים של האוניברסיטה בהתאם לסמכויות שהאציל לו הנשיא.

דיקן הלימודים האקדמיים - פרופ' חיים סעדון. דיקן הלימודים האקדמיים ממונה על הטיפול בכל הנושאים הקשורים להוראה וללימודים באוניברסיטה הפתוחה ברמה כלל-אוניברסיטאית ועל-מחלקתית.

דיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה - פרופ' שרה גורי-רוזנבליט. דיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה אחראי על הפיתוח של קורסים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה תוך שימוש במגוון טכנולוגיות מידע חדישות.

דיקן המחקר - פרופ' מנור מנדל . דיקן המחקר ממונה על הטיפול בכל הנושאים הקשורים למחקר באוניברסיטה הפתוחה


יועצת הנשיא לקידום שוויון מגדרי - פרופ' סוניה רוקס

מנהלת יוזמות אקדמיות בין-לאומיות - פרופ' דפנה אפרת

חזרה

מועצת האוניברסיטה

המועצה היא הרשות העליונה של האוניברסיטה ולה מסורות כל סמכויות האוניברסיטה, אם לא נקבע אחרת בחוקה או בתקנון הכללי. בראש המועצה עומד הנגיד. נשיא האוניברסיטה והמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים חברים במועצה מתוקף תפקידם.

חברי מועצת האוניברסיטה


חזרה

הוועד המנהל

הוועד המנהל אחראי על התוויית מדיניות המוסד, קביעת האסטרטגיה, פיקוח על המבנה הארגוני-תאגידי של המוסד, וכן על ניהול ענייני המוסד ונכסיו. המועצה בוחרת את הוועד המנהל מבין חבריה, והוא יהיה אחראי בפניה לפעולותיו. המועצה תבחר את יושב ראש הוועד המנהל ואת ממלא מקומו

חברי הוועד המנהל


חזרה

ועדת הכספים

ועדת ההשקעות

ועדת הביקורת

הוועדה לבחירת עמיתי כבוד

הסנאט

הסנאט הוא הגוף האקדמי העליון של האוניברסיטה. הסנאט אחראי על קביעת סטנדרטים אקדמיים, והוא ישקוד על שמירת רמתה של הפעילות האקדמית של האוניברסיטה, במיוחד רמתם של הסגל האקדמי ותכניות הלימודים האקדמיים, ויתווה את תכניות הפיתוח האקדמיות. בראש הסנאט עומד נשיא האוניברסיטה.

חברי הסנאט


חזרה

ועדות המשנה התחומיות של הסנאט


חזרה

תת ועדות

הוועדה להכרה בלימודים קודמים מטפלת בבקשותיהם של סטודנטים ומתעניינים, המבקשים הכרה במסכת לימודים מלאה או חלקית אותה למדו וסיימו בהצלחה באוניברסיטה או במוסד אחר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל. כמו כן, הוועדה מטפלת בבקשות להכרה בלימודי תעודה בבתי ספר, במכללות ובמסגרות להכשרה מקצועית ‏(כגון בקשות מצד טכנאים, הנדסאים, לבורנטים, מורים, אחיות, רואי חשבון ועוד‎)‏. ההכרה בלימודים אלו נשקלת עבור מכלול ההכשרה ואינה ניתנת על בסיס קורסים בודדים.

חברי הוועדה: ד"ר דיאמנטה בנסון-קרעי, ד"ר רונן בראל, ד"ר שוני גלבוע, פרופ' טלי היימן, ד"ר יאיר בן-חיים, פרופ' יהונתן גרנות, ד"ר אבנר כספי, ד"ר ישי לנדא, פרופ' טל מקובסקי, ד"ר שרה קאהן-ניסר, ד"ר דוד רביע, ד"ר מרדכי שורץ, ד"ר נפתלי שם-טוב, ד"ר נעם שנטל, ד"ר דניס שרביט

הוועדה לאישור תכניות לימודים היא ועדה בין-תחומית, הבוחנת את מכלול לימודיו של כל סטודנט ובודקת האם נתמלאו כל הדרישות לתואר המבוקש. הוועדה בודקת כל תכנית לימודים שנבנית ומוגשת על-ידי הסטודנט ומחזירה אותה לסטודנט בצירוף אישור שהתכנית התקבלה ואושרה כתכנית לימודים לתואר המבוקש או בצירוף הערותיה והנחיותיה לתיקונים. תוקף האישור הוא לחמש שנים מיום האישור. ללא אישורה של הוועדה, לא מוענק תואר בוגר אוניברסיטה.

חברי הוועדה: ד"ר ציפי ברגר (סגנית יו"ר הוועדה), ד"ר אילן בן-עמי, ד"ר דיאמנטה בנסון--קרעי, פרופ' יוסף ורבין, פרופ' ערן חיות, ד"ר גל לוי, פרופ' יגיל לוי, ד"ר נורית מלניק, ד"ר ישי מעוז, ד"ר איריס סולימני, ד"ר אלה צור, פרופ' גתית קוה

ועדת המשמעת מורכבת משלושה חברי ועדה: הממונה על המשמעת שהוא חבר סגל אקדמי ושני סגנים – האחד מבין אנשי הסגל של האוניברסיטה והשני סטודנט באוניברסיטה הפתוחה. תפקיד הוועדה לדון בתלונות המוגשות כנגד סטודנטים שעברו, לכאורה, עבירות משמעת.

יו"ר: פרופ' ערן חיות
אב בית הדין לערעורים: פרופ' זאב רוזנהק
רכזת ועדת משמעות: מיטל צוקרון
חברי הוועדות (‏לסירוגין‎)‏ מטעם הסגל: עו"ד עידו לשם, רו"ח עו"ד שגיא גרשגורן, ד"ר אלה צור , ד"ר נורית גולדמן, ד"ר אילן בן-עמי, ד"ר סינתיה אדנבורג, חזי נוימן, ד"ר רז מוסטיגמן, יוליה ברשדצקי-ליבוביץ
חברי הוועדות (‏ברוטציה‎)‏ מטעם הסטודנטים: רביע עלג'מאל, יורם גלילי, מוטי בוזגלו משה בסוס, אביהו כהן, רועי דיין, דנה קצב
הקובל המשמעתי לענייני סטודנטים: עו"ד אביעד מנשה


חזרה

מועצת הסגל האקדמי

מועצת הסגל האקדמי היא גוף אקדמי הכולל את כל חברי הסגל הבכיר של האוניברסיטה ואת נשיא האוניברסיטה והמשנה לנשיא לעניינים אקדמיים. על מועצת הסגל האקדמי לייעץ בתחום האקדמי, והיא תגיש את המלצותיה ואת הצעותיה באמצעות הנשיא למוסדות האוניברסיטה, לפי העניין

חברי מועצת הסגל האקדמי