האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה


האדם הלומד בעידן הטכנולוגי

הכנס השנים-עשר לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
ימים שלישי-רביעי, י"ח-י"ט בשבט, תשע"ז, 15-14 בפברואר 2017
קריית האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (מפת הגעה)

Chais Conference 2017
Pre-conference seminars

Monday, February 13, 2017, The Open University of Israel
at Kanbar Hall

First seminar at 11:00-12:30
Time-Zone Challenges at Work: What We Know and What We Don’t Know

Erran Carmel
Professor of Information Technology
Kogod School of Business
American University, Washington D.C.
carmel@american.edu
http://www.american.edu/kogod/faculty/carmel.cfm

Registration for the first seminar here

Second seminar at 13:30-15:00
Nuts and bolts of using edu-games and other technology-assisted intervention to improve academic success by increasing identity-based motivation

Daphna Oyserman
Dean's Professor of Psychology, Professor of Education and of Communication
Co-Director Dornsife Center for Mind and Society
Oyserman@usc.edu
http://dornsife.usc.edu/daphna-oyserman
https://en.wikipedia.org/wiki/Daphna_Oyserman

Registration for the second seminar here

ההשתתפות ללא תשלום, על בסיס הרשמה מראש

יום סמינרים
 
 

 

פרטים נוספים: במזכירות הכנס (אסנת צרפתי-ליבר) 052-5734960, או במייל chais-conference@openu.ac.il

 
האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה שהם המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיה