מה לומדים

לימודי תואר ראשון

תארים תחומיים
בוגר במדעי הרוח והחברה בשילוב לימודי חטיבה 
בוגר במדעי החברה והרוח בשילוב לימודי חטיבה 
בוגר במדעי הרוח בשילוב לימודי חטיבה 
בוגר במדעי החברה בשילוב לימודי חטיבה 
בוגר במדעי הרוח והחברה 
בוגר במדעי החברה והרוח 
בוגר במדעי הרוח 
בוגר במדעי החברה 
בוגר .B.Sc במדעים 
בוגר .B.Sc במדעי הטבע 
תארים תחומיים במדעי הרוח עם הדגשה
בוגר במדעי הרוח בהדגשת לימודי המזרח התיכון 
בוגר במדעי הרוח בהדגשת מוסיקה 
בוגר במדעי הרוח בהדגשת ספרות 
בוגר במדעי הרוח והחברה בהדגשת לימודי המזרח התיכון 
בוגר במדעי הרוח והחברה בהדגשת מוסיקה 
בוגר במדעי הרוח והחברה בהדגשת ספרות 
בוגר במדעי הרוח והחברה בהדגשת קולנוע 
תארים תחומיים במדעי החברה עם הדגשה
בוגר במדעי החברה בהדגשת חינוך (ליקויי למידה) 
בוגר במדעי החברה בהדגשת חינוך – תכניות לימודים ושיטת הוראה 
בוגר במדעי החברה בהדגשת יחסים בין-לאומיים 
בוגר במדעי החברה בהדגשת מדע המדינה 
בוגר במדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות 
בוגר במדעי החברה בהדגשת מינהל ומדיניות ציבורית 
בוגר במדעי החברה בהדגשת ניהול 
בוגר במדעי החברה בהדגשת תקשורת 
בוגר במדעי הרוח והחברה בהדגשת לימודי המזרח התיכון 
בוגר במדעי הרוח והחברה בהדגשת ספרות 
בוגר במדעי הרוח והחברה בהדגשת קולנוע 
בוגר במדעי הרוח והחברה בהדגשת מוסיקה 
תארים תחומיים במדעים עם הדגשה
בוגר .B.Sc במדעים בהדגשת מתמטיקה 
בוגר .B.Sc במדעים בהדגשת מדעי המחשב 
בוגר .B.Sc במדעי הטבע בהדגשת כימיה 
בוגר .B.Sc במדעי הטבע בהדגשת פיסיקה 
תארים חד-חוגיים
בוגר .B.Sc בכימיה (הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה)  חדש
בוגר בהיסטוריה 
בוגר בהיסטוריה בהדגשת היסטוריה של עם ישראל 
בוגר בפילוסופיה 
בוגר בפילוסופיה עם לימודי חטיבה 
בוגר באמנויות 
בוגר בפסיכולוגיה 
בוגר בפסיכולוגיה עם לימודי חטיבה 
בוגר בכלכלה 
בוגר בכלכלה עם לימודי חטיבה 
בוגר בניהול 
בוגר בניהול עם לימודי חטיבה 
בוגר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה 
בוגר בסוציולוגיה 
בוגר בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה 
בוגר במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים 
בוגר במדע המדינה ויחבל עם לימודי חטיבה 
בוגר .B.Sc במתמטיקה 
בוגר במתמטיקה עם לימודי חטיבה 
בוגר .B.Sc במדעי המחשב 
בוגר .B.Sc במדעי החיים 
בוגר .B.Sc במדעי החיים בהדגשת ביוטכנולוגיה 
בוגר .B.Sc במדעי החיים בהדגשת לימודי שדה 
בוגר .B.Sc במדעי החיים בהדגשה תאית-מולקולרית 
תארים בהנדסה
בוגר .B.Sc בהנדסת תוכנה 
בוגר .B.Sc בהנדסת תעשייה וניהול 
חוגים לשילוב בתארים דו-חוגיים / לימודים לחוג לאחר תואר
מדעי הרוח
חוג בהיסטוריה 
חוג בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו 
חוג בפילוסופיה 
חוג במדעי היהדות 
חוג במדעי הקוגניציה 
חוג בספרות 
חוג בקולנוע 
חוג באמנויות  
מדעי החברה
חוג בפסיכולוגיה 
חוג בחינוך (במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה) 
חוג בחינוך (במגמת ליקויי למידה) 
חוג במדעי הקוגניציה 
חוג בכלכלה 
חוג בניהול 
חוג במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים 
חוג בסוציולוגיה 
חוג בתקשורת 
חוג בלימודי אפריקה 
מדעים
חוג במתמטיקה 
חוג במדעי המחשב  
חוג במדעי המחשב – מערכות ויישומים 
חוג בכימיה 
חוג בפיסיקה 
חוג במדעי החיים 
חוג במדעי הקוגניציה 
חייגו 3500*
שעות פעילות מערך המתעניינים בימים א' עד ה' 8:30-20:30 בימי ו' 8:30-12:30