המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים

Center for the Study of Relations between Jews, Christians, Muslims

معهد دراسة العلاقات بين اليهود والنصارى والمسلمين

המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים

פעילויות המכון

המכון מאגד מחקרים אישיים וקבוצתיים בתחומי עיסוקו ותומך בחוקריו באמצעות פרסי מחקר . בנוסף, עורך המכון סדנאות וכנסים בתחומים האקדמיים הרלוונטיים לחבריו:

פעילויות שוטפות

  • פרסי מינ"ם לעבודות ולפרסומים מצטיינים לשנת הלימודים תשע"ז (2016-2017):  יוענקו בכנס השנתי של המכון לחקר היחסים בין יהודים, נוצרים, מוסלמים שייערך בדצמבר 2017, עבור ספר, עבור עבודת דוקטורט ועבור עבודת מאסטר (M.A. ). קול קורא

פעילויות עתידיות

  • אוקטובר 2017, יום עיון, בשיתוף מכון בן צבי, לזכרו של פרופ' אנדראה שוראקי. – פרטים בהמשך

  • 27-28/12/2017 הכנס הבינלאומי השביעי בנושא: " תהליכי סימביוזה וסינקרטיזם בין דתות" - פרטים נוספים בהמשך

פעילויות שהתקיימו

מפגש דיואן שהתקיים בתאריך 9/5/12 – פרופ' מוסטפא כבהא, "תרומתם של הנוצרים והיהודים לתרבות הלאומית של מצרים המודרנית"
מפגש הדיואן שהתקיים בתאריך 7/3/2012 - ד"ר אלה אלמגור, "כתאב אל-אעתבאר: אוטוביוגרפיה של אינטלקטואל מוסלמי בתקופה הצלבנית"
מפגש הדיואן שהתקיים בתאריך 1/2/2012 - פרופ' מרק כהן, "Muslim Attitude Toward Jews Then and Now"
מפגש הדיואן לזכרה של ד"ר הגר הלל ז"ל, שהתקיים בתאריך 23/11/11 – פרופ' ירון צור, "רשתות של גבירים יהודים בעולם העות'מאני – המשבר במצרים, 1768-1172"