האוניברסיטה הפתוחה מערכת לניהול סיסמאות פרטים אישיים

כל מסו"פ הוא התחלה חדשה

חידוש סיסמאות מקוון

באמצעות מסו"פ - מערכת לניהול סיסמאות ופרטים אישיים

לסטודנטים חדשים באו"פ, נפתח באוניברסיטה חשבון אישי הכולל סיסמה למערכת סיסמאות וניהול פרטים אישיים (מסו"פ). אנא הקפידו לשמור פרטים אלה! עם הכניסה למערכת זו תתבקשו להזין סיסמה חדשה למערכת מסו"פ (שתחליף את הסיסמה המופיעה בהודעה), יהיה עליכם להזין שאלת זיהוי לצורך חידוש סיסמה וכן לקבוע סיסמה נוספת, שתשמש אתכם לצורך גישה לאתר הקורס באינטרנט ולכל שירותי המחשוב. סיסמה זו תשרת אתכם בכל הקורסים המתוקשבים שאליהם אתם רשומים. חשוב לשמור את הסיסמאות למסו"פ ולשירותי המחשוב באינטרנט גם לקורסים ולסמסטרים הבאים. אם שכחתם את אחת הסיסמאות תוכלו לחדש אותה בעזרת מערכת מסו"פ.

שימו לב! אם לא הגיעה אליכם סיסמת מסו"פ, או שאינכם מצליחים להיכנס למערכת בפעם הראשונה, עליכם ליצור קשר עם מוקד הפניות והמידע בטלפון 09-7782222, או באמצעות דואר אלקטרוני: infodesk@openu.ac.il.

מטעמי סודיות אי אפשר לקבל את הסיסמה בטלפון. בכל מקרה של דרישת סיסמה ממוקד הפניות, היא תישלח בדואר רגיל לכתובת המעודכנת במחשב האוניברסיטה הפתוחה.

במסו"פ, כמו בכל מערכות האינטרנט המאובטחות באו"פ, תתבקשו להזדהות באמצעות שלושה פרטים מזהים: שם משתמש, מספר תעודת זהות וסיסמת מסו"פ המצורפת למכתב שנשלח אליכם.

למה תשמש אותי מסו"פ?

 • עדכון פרטים אישיים: הגדרת הפרטים המופיעים במערכת כגון: כתובת מגורים, דואר אלקטרוני ומספרי טלפון.
 • עדכון פרטי הזדהות: הגדרת הסיסמאות שבעזרתן אתם מזדהים בכניסה למערכות המקוונות באו"פ:
  • סיסמת הזדהות לשירותי המחשוב באינטרנט - סיסמה שתשמש אתכם לצורך התחברות לשירותי המידע באינטרנט (שאילת"א, אתרי הקורסים, מערכת מטלות וכדומה).
  • סיסמת מסו"פ - תשמש אתכם לעידכון פרטיכם האישיים במערכת מסו"פ ולצרכים מיוחדים. לדוגמה: הצבעה בבחירות למועצת הסטודנטים. סטודנטים שמסלול הדיוור שלהם כולל משלוח הודעות וSMS יוכלו לחדש אותה ולקבלה ישירות למכשיר הטלפון הסלולארי כהודעת SMS, לאחר הכניסה הראשונית למערכת.
  • שתי שאלות זיהוי - שאלות אלו נועדו לאפשר לכם לחדש את סיסמת מסו"פ באופן מקוון, במידה שתשכחו אותה.

מה אדרש לעשות בכניסה הראשונית לאחר ההזדהות?

  עם כניסתכם הראשונה למסו"פ תידרשו:
 • לבחור שתי שאלות זיהוי ולהשיב עליהן.
 • לעדכן את סיסמת מסו"פ.
 • לקבוע סיסמת הזדהות לשירותי המחשוב באינטרנט – אתרי הקורסים מערכת המטלות ושאילתא.
 • לאמת את כתובת הדואר האלקטרוני והטלפון הנייד שלכם, כפי שהם מוזנים במערכת.
חשוב לדעת!
 1. סטודנטים שלא יסדירו את ההתחברות למערכת, לא יוכלו להגדיר או לחדש סיסמאות ולעדכן פרטים אישיים באופן מקוון.
 2. סיסמת מסו"פ אינה מחליפה את סיסמת ההזדהות לשירותי המחשוב באינטרנט, אלא נועדה לאפשר כניסה למערכת החדשה בלבד, לצורך הגדרה וחידוש סיסמאות או עדכון פרטים אישיים.

לכניסה למערכת מסו"פ לחצו כאן.

לקבלת תמיכה ומידע נוסף, אפשר לפנות למוקד הפניות והמידע
בדואל: infodesk@openu.ac.il, או בטלפון: 09-7782222.


Loading