אירועי המועדון

ערבי מפגש עם אנשים מובילים במשק

אירועים שהיו (2016-2017):

הקלטות מאירועים