האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' אביבה חלמיש

המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות

עודכן: דצמבר 2012
 

פרטים אישיים

טלפון: 7781383 (09) (ע)
          4925572 (054) (נ)

פקס: 7781416 (09)

דוא"ל: avivaha@openu.ac.il

ילידת חיפה, ישראל.

פרופסור אביבה חלמיש היא היסטוריונית. תחום המחקר הראשי שלה הוא תולדות עם ישראל וארץ-ישראל במאה העשרים, ובכלל זה במיוחד: הציונות - תולדות הרעיון והתנועה; הגירת יהודים במאה העשרים; עלייה בלתי לגלית והעפלה בתקופת המנדט; היישוב היהודי בתקופת המנדט; מדינת ישראל בראשיתה; שארית הפליטה; התנועה הקיבוצית; תנועת השומר הצעיר; ביוגרפיה היסטורית.

ראש תחום היסטוריה של העת החדשה באוניברסיטה הפתוחה

Back

השכלה גבוהה

1973 ב"א היסטוריה של ארצות האסלאם וצירוף בין-חוגי היסטוריה והיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים (בהצטיינות).
1976 מ"א היסטוריה של עם ישראל ולימודי המזרח-התיכון, אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק.
1982 תעודת הוראה בהיסטוריה לבתי-ספר על-יסודיים, האוניברסיטה העברית בירושלים.
1996 ד"ר היסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת תל-אביב.
Back

ספרים

אקסודוס - הסיפור האמיתי: פרשת אניית המעפילים "יציאת אירופה תש"ז", אוניברסיטת תל אביב והוצאת עם עובד 1990.

The Exodus Affair: Holocaust Survivors and the Struggle for Palestine, Syracuse University Press 1998 [Published simultaneously by Vallentine Mitchell, London], xxii + 313 pp. [slightly different from the Hebrew edition].

במירוץ כפול נגד הזמן: מדיניות העלייה הציונית בשנות השלושים, הוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים 2006.

מאיר יערי: ביוגרפיה קיבוצית – חמישים השנים הראשונות, 1897 – 1947, תל אביב: עם עובד / ספרית אופקים 2009.

ספרים של האוניברסיטה הפתוחה

ירושלים בתקופת המנדט הבריטי (יחידה 10 בקורס "ירושלים לדורותיה"), תל אביב 1991.

ירושלים בתקופה המוסלמית הראשונה 1099-638, עם י' ארדר (יחידה 5 בקורס "ירושלים לדורותיה"), תל אביב 1994.

"מ'בית לאומי' ל'מדינה בדרך' - היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם", כרך א (יחידות 4-1), תל אביב 2004.

"מ'בית לאומי' ל'מדינה בדרך' - היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם", כרך ב (יחידות 5 7), רעננה 2004.

"מ'בית לאומי' ל'מדינה בדרך' - היישוב היהודי בארץ-ישראל בין מלחמות העולם", כרך ג (יחידות 8 10), רעננה 2012.

Back

קורות חיים מלאים באנגלית      ערך בוויקיפדיה