עדנה טל אלחסיד | Edna Tal Elhasid

Publications

Articles in Journals

2008 Tal H. & Tal-Elhasid E.  Measuring collaboration in educational wikis: a methodological discussion, International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), Vol 3 (2008)
2006 Meishar-Tal H. &  Tal-Elhasid E. (2007) WIKIOP - Wiki in teaching and Learning at the Open University of Israel, Al Hagova Journal in teaching in Higher Education, 44-47 (Hebrew)
2006 Tal E. & Meishar-Tal H. (2006), Wiki as on-line collaborative learning environment at the Open University of Israel, Mashabei Enosh [Human Resources]  magazine 6-225, 48-53 (Hebrew)
up

Chapters in Refereed Books

2011 Meishar-Tal H., Tal-Elhasid E. & Yair Y. Wikis in Academic Courses: An Institutional Perspective. Chapter in a book: Integrating Information Technology in Educational system in Israel (in Hebrew).
2011 Guterman E, Alberton Y., Brickner R., Zarchovitz S. & Tal-Elhasid E. Integrating Technology into Teaching at the Open University of Israel – Course Coordinators' Perspective. Chapter in a book: Integrating Information Technology in Educational system in Israel (in Hebrew).
2009 Tal-Elhasid E. & Meishar-Tal H. (2009) Models of Activity, Collaboration and Assessment in wikis in Academic Courses. Chapter in a book: "Distance and E-learning in Transition - Learning innovation, technology and social challenges". The book published jointly by ISTE and Wiley. The book is a selection of the best EDEN conference papers from the past years, revisiting research, innovation and professional practice in distance and e-learning.
Table of contents, Order the book .
2010 Tal H., Tal E. & Yair  Y. (2010) Implementing Wikis in higher education institutions: the case of the Open University of Israel, Book chapter proposal. The book is planned to be published online and in paper format by Athabasca University Press as an Open Access publication (licensed under a Creative Commons License).
up

Articles in Refereed Conference Proceedings

2011 Tal-Elhasid E. (2011) " Free Access to E-Books and 'OER's at the Open University of Israel", Paper presented at Global Learn Asia Pacific 2011 - Global Conference on Learning and Technology , Malbourne Australia.
2010 Tal-Elhasid E. (2010) " Free Access to E-Books and 'OER's at the Open University of Israel", Paper presented at OCWC Global 2010 , Educational Policy and OpenCourseWare, Hanoi, Vietnam. Presentation
2009 Tal-Elhasid E., Y. Yair,  Meishar-Tal H. (2009) "Open Books": Free Opening of Academic E-Books, Audio-Books and Educational Resources at The Open University of Israel: Lessons from the First Year,  Paper presented at e-society 2009, IADIS International association for development of the information society, Barcelona, Spain.
Presentation
2008 Tal H. & Tal E. (2008). measuring collaboration in educational wikis: a methodological discussion, Proceeding of ICL 2008, (September 2008, Villach ,Austria).
2008 Chernovich, L., Tal-Elhasid, E., Har-Even, I. and Y. Yair (2008). The Pe'er project: free and open access to books and on-line study materials at the Open University of Israel. In: Proceedings of the 6th Meital conference, Haifa, 6 August 2008, p.128-130 (in Hebrew)
2008 Meishar-Tal H. & Tal-Elhasid, E. (2008). measuring collaboration in educational wikis: a methodological discussion, In: Proceedings of the 6th Meital conference, Haifa, 6 August 2008, p.16-18.
Presentation (in Hebrew)
2008 Meishar-Tal H., Tal-Elhasid E. & Yair Y. (2008). Wikis in Academic Courses: An Institutional Perspective, In Eshet, Y., Caspi, A., and Geri, N. (Eds.) Learning in The Technological Era (pp. 79-83), Chais Conference on Instructional Technologies Research, Ra'anana: Open University of Israel. (in Hebrew)
2007 Tal-Elhasid E. & Meishar-Tal H. (2007). Models for activities, collaboration and Assessment in wiki in academic courses. Eden conference electronic proceedings. Naples, June 2007.
2007 Tal-Elhasid E. & Meishar-Tal H. (2007). Wikis in academic courses: Models of usage and collaboration, In Eshet, Y., Caspi, A., and Yair, Y. (Eds.) Learning in The Technological Era (pp. 127-136), Chais Conference on Instructional Technologies Research, Ra'anana: Open University of Israel. (in Hebrew)
2006 Forte A., Ravid G., Sheizaf R. & Tal-Elhasid E. (2006). Wiki Uses in Learning and Teaching, Panel: Wikis in Education. Presented at Wikimania 2006: The International Wikimedia Conference August 2006, Harvard University, Cambridge Massachusetts USA.
2006 Forte A., Ravid G., Sheizaf R., Tal-Elhasid E. &Tal H (2006). Wiki Uses in Learning and Teaching, Panel: Wikis in Education. Presented at Wikisym 2006: International Symposium on Wikis, August 2006 Odense, Denmark.
2006 Tal E., & Yair Y. (2006). Wikiop: A new technology to organizational learning. Presented at the 13 annual conference for Learning and Training in Organization in Israel, Kfar Ha'makkabia, Israel. (in Hebrew).
2006 Tal H., & Tal E. (2006). Wiki-Maman: a collaborative assignment in a Wiki environment. In Eshet, Y., Caspi, A., and Yair, Y. (Eds.) Learning in The Technological Era (pp. 43-54), Chais Conference on Instructional Technologies Research, Ra'anana: Open University of Israel. (in Hebrew)
2005 Tal E. & Mermelstein B. (2005) Using Cellular Phones in Higher Education: Mobile Access to Online Course Materials, Paper presented at IEEE International Workshop on Wireless and Mobile Technologies in Education, The University of Tokushima JAPAN.
2004 Tal E. & Yaffe E. (2004) Teaching On-Line: The BIG Picture A Pedagogical Organizational Model For Teaching And Learning In Highly Populated Courses. Paper presented at ED-Media 2004, World Conference on Educational multimedia, Hypermedia.
2003 Eshet Y., Epstein A., Hamer R. & Tal E. (2003). Bridging the gap: A constructivistic pedagogical model for distance learning in the academia. In: Lassner, D. and McNaught, . eds.), Proceedings of Educational Multimedia and Hypermedia, 2003,Hawaii, pp. 1265-8.
2002 Ravid G., Yafe E. & Tal E. (2002) Log Files as an Indicator of On-Line Learning and as a Tool for Improving On-Line Teaching. Paper presented at AOIR 3.0 2002, Maastricht, the Netherlands
1999 Tal E., Fridman B. (1999) Pedagogical Considerations for Internet-Support Academic courses at the Open University of Israel , Euro-Med Conference, Tel -Aviv, 1999
up

פרסומים בעברית

2012 רז-ליברמן צ., טל-אלחסיד ע., וינר א. שילוב ספרים דיגיטאליים ניידים באו"פ: חזון או דמיון? מאמר מסכם שנכתב במסגרת מענק שהתקבל ממיט"ל (מרכז ידע טכנולוגיות למידה) בשנת 2011.
2011 מישר-טל ח., טל-אלחסיד ע. ויאיר י. הטמעת ויקי באוניברסיטה הפתוחה, פרק בספר: תקשוב, למידה והוראה בעריכת דוד חן וגילה קורץ בהוצאת המרכז ללימודים אקדמיים - אור יהודה, ע' 297.
2011 גוטרמן א., אלברטון י., בריקנר ר., זרחוביץ ש., טל-אלחסיד ע. הטמעת טכנולוגיות בהוראה באוניברסיטה הפתוחה: נקודת המבט של סגל ההוראה, פרק בספר: תקשוב, למידה והוראה בעריכת דוד חן וגילה קורץ בהוצאת המרכז ללימודים אקדמיים - אור יהודה, ע' 333.
2008 מישר-טל ח. וטל-אלחסיד ע. (2008), מתודולוגיה למדידה של שיתופיות בסביבות ויקי לימודיות, ספר הכנס מיט"ל 2008: חדשנות בהוראה מתוקשבת בחינוך הגבוה", עמ' 16-18, הוצג בכנס מיטל 2008 באוניברסיטת חיפה.
מצגת
2008 צ'רנוביץ ל., טל-אלחסיד ע., הראבן א. ויואב י. (2008), פרויקט פא"ר: גישה חופשית לספרים ולחומרי לימוד מקוונים באוניברסיטה הפתוחה, ספר הכנס מיט"ל 2008: חדשנות בהוראה מתוקשבת בחינוך הגבוה", עמ' 128-130. הוצג בכנס מיטל 2008 באוניברסיטת חיפה.
2008 מישר-טל ח., טל-אלחסיד ע. ויאיר י. (2008), גישה מוסדית לשימוש בוויקי בהוראת קורסים אקדמיים, הוצג בכנס האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה מרץ 2008, האוניברסיטה הפתוחה בישראל.
2007 טל-אלחסיד ע., מישר-טל ח. (2007), דגמים להפעלה ולשיתופיות בסביבות ויקי בקורסים אקדמיים, הוצג בכנס האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה מרץ 2007, האוניברסיטה הפתוחה בישראל.
2007 מישר-טל ח., עדנה טל-אלחסיד (2007), מטלה שיתופית בקורס אקדמי בביבת ויקי, על הגובה -  כתב עת לענייני הוראה בחינוך הגבוה , גליון 6 מרץ 2007, עמ' 44-48
2006 מישר-טל ח. וטל-אלחסיד ע. (2006), ויקי כסביבה ללמידה שיתופית מקוונת באוניברסיטה הפתוחה, ירחון משאבי אנוש גליון 225-6 בנושא: "השפעת האינטרנט, טכנולוגיות המיחשוב ויישומיהן על ניהול משאבי אנוש והדרכה", ספטמבר-אוקטובר 2006, 48-52. תקציר למאמר.
2006 טל ע. ויאיר י. (2006), טכנולוגיות חדשות ללמידה ארגונית באוניברסיטה הפתוחה – סביבת וויקיאופ, הוצג בכנס השנתי ה – 13 הדרכה ולמידה בארגונים בישראל, כפר המכביה מאי 2006.
2006 טל. ח וטל ע. (2006), ויקי-ממ"ן: מטלה שיתופית בסביבת wiki , הוצג בכנס - האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס לחקר טכנולוגיות למידה מרץ 2006 באוניברסיטה הפתוחה.
2005 עשת י., צ'רנוביץ ל., טל ע., הראבן א. (2005), תיקשוב בכוונה תחילה: מודל קונסטרוקטיביסטי ללמידה מתוקשבת באקדמיה: קורס מקוון מזן חדש באוניברסיטה הפתוחה, הוצג בכנס מיטל אונ' בן-גוריון 2005
2004 טל ע., יפה ע. (2004), תקשוב בגדול: מודל לארגון ההוראה והלמידה בקורסים מרובי סטודנטים,  הוצג בכנס מיטל אונ' ת"א ובכנס מח 2004
מצגת
up
Designed by Omer Tal
Open University of Israel האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה
עוצב ע" עומר טל - הקמת אתרים