האוניברסיטה הפתוחה

מוטי רגב

פרופסור

המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 עודכן יאוגוסט 2017

 

פרטים אישיים:

טלפון משרד: 09-7781721

פקס: 09-7780660

דוא"ל: mottire@openu.ac.il

יליד בואנוס איירס, ארגנטינה; 1954
דוקטורט: 1990, סוציולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב

מוטי רגב הוא סוציולוג של תרבות ואמנות אשר תחום התמחותו המרכזי הינו חקר המוזיקה הפופולרית. הוא מכהן כפרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטה הפתוחה, ועומד בראש התכנית לתואר שני בלימודי תרבות. מחקרו הנוכחי עוסק במוזיקת פופ-רוק וגלובליזציה תרבותית.
חזרה

פרסומים אקדמיים בעברית

ספרים

2013  מוסיקה פופולרית ותרבות בישראל. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה (יחד עם אדווין סרוסי)
2011 סוציולוגיה של התרבות: מבוא כללי. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה
1995 רוק: מוסיקה ותרבות. תל-אביב: דביר
1993 עוד וגיטרה: תרבות המוסיקה של ערביי ישראל. בית ברל: המכון לחקר החברה הערבית בישראל.
חזרה

מאמרים

2017 אלאור, תמר ורגב, מוטי. "כינונו של סגנון ישראלי, 1967-1973", בתוך ישראל 67-77: המשכיות ומפנה (עיונים בתקומת ישראל, סדרת נושא, כרך אחד עשר), בעריכת עופר שיף ואביבה חלמיש. שדה בוקר: מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, עמ' 308-333
2014 "גיטרות חשמליות, קוסמופוליטיות אסתטית וייחוד תרבותי"  בתוך מוזיקה בישראל (עיונים בתקומת ישראל, סדרת נושא, כרך שמיני), בעריכת מיכאל וולפה, גדעון כ"ץ וטוביה פרילינג . שדה בוקר: מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות. עמ' 29-49
2007 "תרבות פופולרית", בתוך זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני, בעריכת ירמיהו יובל ודוד שחם. כרך שלישי (בעריכת דן מירון וחנן חבר). תל-אביב: כתר. עמ' 281-283 
2006א "הון תרבותי", בתוך אי/שויון, בעריכת אורי רם וניצה ברקוביץ. באר שבע: הוצאת אוניברסיטת בן-גוריון. עמ' 133-139
2006ב "חשמל, הגברה, קול והקלטה: 'השיר הישראלי' ואסתטיקת הרוק", מחקרי ירושלים בספרות   עברית, כ': 87-93
2003א "מבוא לתרבות ישראלית", בתוך מגמות בחברה הישראלית, בעריכת אפרים יער וזאב שביט. רעננה: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה. כרך ב', עמ' 823-898
2003ב "יחודיות תרבותית וקישוריות במודרניות המאוחרת: המקרה של מוסיקה פופולרית". תיאוריה ובקורת 23: 115-140
2000 "מוסיקה פופולרית בישראל: סקירה כללית", בתוך פלורליזם בחברה הישראלית, בעריכת יעקב קופ. ירושלים: המרכז לחקר מדיניות חברתית בישראל. עמ' 199-212
1999 "סוף עונת התפוזים: רוק ישראלי בשנות השבעים", בתוך חמשים לארבעים ושמונה: רגעים בקורתיים בהיסטוריה של מדינת ישראל, בעריכת עדי אופיר. גליון מיוחד של תיאוריה ובקורת, 18-19: 251-259
1997 "רהוט או עילג: מיומנות ארגונית ובולטות תרבותית בתעשית המוסיקה הפופולרית בישראל", תיאוריה ובקורת 10: 115-132.
חזרה