האוניברסיטה הפתוחה של ישראל
המחלקה לניהול וכלכלה

ד"ר ישי מעוז
ישי מעוז - קורות חיים

ישי מעוז - מחקר

טלפון: 7781881 09

פקס:   7780668 09

דוא"ל: yishayma@openu.ac.il

Yishay Maoz - Personal site in English

עודכן: אוגוסט 2010