האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
האוניברסיטה הפתוחה
הרשמה - לימודים אקדמיים

הרשמה לסמסטר אביב תשע"ה (ב2015)

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי בידיעון האקדמי ובאתר זה בכלל, ואת ההנחיות שבפרק זה בפרט. בהרשמה לסמסטר האביב ולסמסטר הקיץ יש לקרוא גם את חוברת העדכונים הסמסטריאלית. ללא קריאת האמור לעיל, עלול הסטודנט לקבל החלטה לא נכונה לגבי הרשמתו ללימודים או לטעות בבחירת קורס או לפעול בניגוד להנחיות, ועקב כך להיכנס להוצאות מיותרות בגין שינויים אפשריים בהרשמה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.

הרשמה מקוונת לסטודנטים חדשים

Loading