כללי

תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה

  

טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה קורסים אקדמיים1 קורסים באנגלית כשפה זרה2
(לא אינטנסיבי)
קורסים אינטנסיביים
באנגלית כשפה זרה

רמות בסיסי, מתקדמים א

 סמסטר 2ג2017 (מחזור יולי)

רמות מתקדמים א, מתקדמים ב

 סמסטר 3ג2017 (מחזור אוגוסט)

החלפת קורס3 0 עד 12.6.2017 עד 12.6.2017 עד 12.6.2017 עד 12.6.2017 ללא חיוב כספי
1
מ-13.6.2017
עד 18.7.2017
מ-13.6.2017
עד 30.6.2017
מ-13.6.2017
עד 30.6.2017
מ-13.6.2017
עד 30.6.2017
326
החלפת קורס דחוי3 0 עד 12.6.2017 עד 12.6.2017 עד 12.6.2017 עד 12.6.2017 ללא חיוב כספי
1
מ-13.6.2017
עד 18.7.2017
מ- 13.6.2017
עד 30.6.2017
מ- 13.6.2017
עד 30.6.2017
מ- 13.6.2017
עד 30.6.2017
326
דחיית לימודים בקורס4,3 0 עד 20.6.2017 עד 2.6.2017 עד 2.6.2017 עד 14.7.2017 ללא חיוב כספי
1
מ-21.6.2017
עד 18.7.2017
מ-4.6.2017
עד 30.6.2017
מ-4.6.2017
עד 30.6.2017
מ-16.7.2017
עד 11.8.2017
376
2
מ-19.7.2017
עד 2.8.2017
מ-2.7.2017
עד 14.7.2017
מ-2.7.2017
עד 7.7.2017
מ-13.8.2017
עד 18.8.2017
468
3
מ-3.8.2017
עד 8.8.2017
מ-16.7.2017
עד 21.7.2017
מ-9.7.2017
עד 14.7.2017
מ-20.8.2017
עד 25.8.2017
751
החלפת קורס ודחייתו 3, 4 0 עד 20.6.2017 עד 2.6.2017 עד 2.6.2017 עד 14.7.2017 ללא חיוב כספי
1
מ-21.6.2017
עד 18.7.2017
מ-4.6.2017
עד 30.6.2017
מ-4.6.2017
עד 30.6.2017
מ-16.7.2017
עד 11.8.2017
376
2
מ-19.7.2017
עד 2.8.2017
מ-2.7.2017
עד 14.7.2017
מ-2.7.2017
עד 7.7.2017
מ-13.8.2017
עד 18.8.2017
468
3
מ-3.8.2017
עד 8.8.2017
מ-16.7.2017
עד 21.7.2017
מ-9.7.2017
עד 14.7.2017
מ-20.8.2017
עד 25.8.2017
751
ביטול הרשמה לקורס5, 4 1 עד 20.6.2017 עד 2.6.2017 עד 2.6.2017 עד 2.6.2017 6326
2
מ-21.6.2017
עד 18.7.2017
מ-4.6.2017
עד 30.6.2017
מ-4.6.2017
עד 30.6.2017
מ-4.6.2017
עד 11.8.2017
7468
3
מ-19.7.2017
עד 88.8.2017
מ-2.7.2017
עד 921.7.2017
מ-2.7.2017
עד 7.7.2017
מ-13.8.2017
עד 18.8.2017
7653

הערות:

 • מלגת עידוד לחייל בשירות חובה או למשרת בשירות לאומי, או לחייל משוחרר או למסיים שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנט שקיבל מלגת עידוד לחייל לוחם או לחייל משוחרר שהוא לוחם, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, הוא יחויב בדמי טיפול ועלויות בסך 326 ש"ח.

  לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.


 1. (א) בקורס האקדמי, אנגלית מתקדמים ב (רמה A), תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה הן כמו בקורסי אנגלית כשפה זרה. (ב) בקורס השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293), דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה מפורטים בטבלה 5 (תקופות הזכאות זהות לאלה של כל הקורסים האקדמיים).
  (ג) כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), עברית כשפה שנייה (91462) וקורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע.
 2. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 3. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, וכי לא קיימת מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר הלימוד או בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 4. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 5. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 6. סטודנטים חדשים שיבטלו הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחויב בדמי טיפול אלה, יקוזזו מההחזר רק דמי הרשמה לסטודנט חדש.
 7. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו-3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 8. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם בסמסטר קיץ תשע"ז (ג2017),  עד 15.8.2017.
 9. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל הרשמתם לקורסי אנגלית בסמסטר קיץ תשע"ז (ג2017), עד 28.7.2017

 טבלה 5: הקורסים מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416), הקורס סדנת הכנה בפיסיקה (91463) וסדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)

  השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
  תקופה

  מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים –
  אלגברה לינארית (91416)
  1,

  סדנת הכנה בפיסיקה (91463)

  וסדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)

  החלפת קורס3 0 עד 12.6.2017 ללא חיוב כספי
  1
  מ- 13.6.2017
  עד 18.7.2017
  196
  החלפת קורס דחוי3 0 עד 12.6.2017 ללא חיוב כספי
  1
  מ-13.6.2017
  עד 18.7.2017
  196
  דחיית לימודים
  בקורס2, 3
  0 עד 20.6.2017 ללא חיוב כספי
  1
  מ-21.6.2017
  עד 18.7.2017
  226
  2
  מ-19.7.2017
  עד 2.8.2017
  281
  3
   מ-3.8.2017
  עד 8.8.2017
  451
  החלפת קורס
  ודחייתו2, 3
  0 עד 20.6.2017 ללא חיוב כספי
  1
  מ-21.6.2017
  עד 18.7.2017
  226
  2
  מ-19.7.2017
  עד 2.8.2017
  281
  3
  מ-3.8.2017
  עד 8.8.2017
  451
  ביטול הרשמה לקורס2, 4 1 עד 20.6.2017 5196
  2
  מ-21.6.2017
  עד 18.7.2017
  6281
  3
  מ-19.7.2017
  עד 78.8.2017
  6392

  לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.
  1. תקופות זכאות ודמי טיפול ועלויות לקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415) מפורטים בטבלה 4.
  2. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
  3. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש וכי לא קיימת מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
  4. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
  5. סטודנטים חדשים  שיבטלו הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחויב בדמי טיפול אלה, יקוזזו מההחזר רק דמי הרשמה לסטודנט חדש.
  6. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
  7. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר קיץ תשע"וז (ג2017), עד 15.8.2017.

טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח) הערות
תקופה קורסים אקדמיים2,
וקורסי אנגלית כשפה זרה3
החלפת קורס 0 עד 2.8.2017 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן להחליף רק לקורס אחר במסגרת התכנית.
​1 ​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
9216
​2 מ  29.8.2017
עד 23.10.2017
326
החלפת קורס דחוי ​0 ​עד 2.8.2017 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  3.8.2017
עד 23.10.2017
​326
דחיית לימודים
בקורס5,4
0​ ​עד 2.8.2017 ​ללא חיוב כספי
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
​1 ​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
9216
​2 ​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
​376
​3 ​מ  17.10.2017
עד 13.11.2017
​468
​4 ​מ  14.11.2017
עד 627.11.2017
​751
החלפת קורס
ודחייתו5,7
​0 ​עד 2.8.2017 ​ללא חיוב כספי
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
​1 מ  3.8.2017
עד 28.8.2017​
9216
​2 ​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
​376
​3 ​מ  17.10.2017
עד 13.11.2017
​468
​4 ​מ  14.11.2017
עד 627.11.2017
​751
ביטול הרשמה לקורס5,8 ​1 ​עד 28.8.2017 ​  9326
בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לבטל את ההרשמה רק לכל הקורסים יחד.
​2 ​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
             10468           
3​ ​מ  17.10.2017
עד 116.11.2017
10653

הערות:
 • מלגת עידוד לחיילים בשירות חובה או למשרתים בשירות לאומי, או לחיילים משוחררים או למסיימי שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנטים שקיבל מלגת עידוד לחיילים לוחמים או לחיילים משוחררים שהם לוחמים, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, הם יחויבו בדמי טיפול ועלויות בסך 326 ש"ח. לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה. 1. לתקופות זכאות ופירוט דמי טיפול ועלויות לסמסטר האביב ולסמסטר הקיץ ראו בחוברת העדכונים וההשלמות הסמסטריאלית.
 2. (א) בקורס השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293) דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה מפורטים בטבלה 5 הזכאות זהות לאלה של כל הקורסים האקדמיים). (ב) כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית א (91465),  קורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע.
 3. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 4. בקורסים שנלמדים במתכונת שנתית אפשר לדחות לימודים עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.
 5. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 6. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 7. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, ואין מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 8. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 9. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 10. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד. 
 11. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם בסמסטר סתיו תשע"ח (א2018), עד 20.11.2017 .

 


 
טבלה 5: הקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית והקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416)1 סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
החלפת קורס 0 עד 2.8.2017 עד 2.8.2017 ללא חיוב כספי
​1
​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
6130
​2
​מ  29.8.2017
עד 23.10.2017
​מ  29.8.2017
עד 23.10.2017
​196
החלפת קורס דחוי ​0 עד 2.8.2017 ​עד 2.8.2017 ​ללא חיוב כספי
​1
​מ  3.8.2017
עד 23.10.2017
​מ  3.8.2017
עד 23.10.2017
​196
דחיית לימודים בקורס2 ​0 ​עד 2.8.2017 ​עד 2.12.2017 ​ללא חיוב כספי
​1
​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
​מ  3.12.2017
עד 9.12.2017
6130
​2
​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
​מ  10.12.2017
עד 23.12.2017
​226
​3
​מ  17.10.2017
עד 13.11.2017
​מ  24.12.2017
עד 6.1.2018
​281
​4
​מ  14.11.2017
עד 327.11.2017
​מ  7.1.2018
עד 13.1.2018
​451

החלפת קורס ודחייתו2,4

​0 ​עד 2.8.2017 ​עד 2.12.2017 ​ללא חיוב כספי
​1 ​מ  3.8.2017
עד 28.8.2017
​מ  3.12.2017
עד 9.12.2017
6130
​2 ​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
​מ  10.12.2017
עד 23.12.2017
​226
​3 ​מ  17.10.2017
עד 13.11.2017
​מ  24.12.2017
עד 6.1.2018
​281
​4 ​מ  14.11.2017
עד 327.11.2017
​מ  7.1.2018
עד 13.1.2018
​451
ביטול הרשמה לקורס2, 5 ​1 ​עד 28.8.2017 ​עד 2.12.2017 6196
​2 ​מ  29.8.2017
עד 16.10.2017
​מ  3.12.2017
עד 23.12.2017
7281
​3 ​מ  17.10.2017
עד 86.11.2017
​מ-24.12.2017
עד 930.12.2017
7392

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.

 1. תקופות זכאות ודמי טיפול ועלויות לקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415) מפורטים בטבלה 4 .
 2. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 3. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 4. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש ואין מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 5. בביטול הרשמה לקורס, נוסף על דמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנטים דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 6. סטודנטים חדשים שמבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויבו בדמי טיפול אלה.
 7. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 8. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תשע"ח (א2018), עד 20.11.2017.
 9. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר סתיו תשע"ח (א2018), עד 6.1.2018.