כללי

תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה

 טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח) הערות
תקופה קורסים אקדמיים1
וקורסים לתעודת הוראה

קורסי אנגלית כשפה זרה 2

החלפת קורס3 0 עד 17.1.2017 עד 17.1.2017 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן להחליף רק לקורס אחר במסגרת התכנית.
1 מ-18.1.2017
עד 27.1.2017
מ-18.1.2017
עד 27.1.2017
8216
2

מ-29.1.2017     עד 24.3.2017

מ-29.1.2017     עד 28.2.2017
326
החלפת קורס דחוי3 0 עד 17.1.2017 עד 17.1.2017 ללא חיוב כספי
1

מ-18.1.2017 עד 24.3.2017

מ- 18.1.2017
עד 28.2.2017
326
דחיית לימודים בקורס6,4,3 0 עד 17.1.2017 עד 17.1.2017 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
1 מ-18.1.2017
עד 27.1.2017
מ-18.1.2017
עד 27.1.2017
8216
2

מ-29.1.2017     עד 17.3.2017

מ-29.1.2017
עד 21.2.2017
376
3 מ-19.3.2017     עד 21.4.2017 מ-22.2.2017
עד 21.3.2017
468
4 מ-23.4.2017     עד 528.4.2017 מ-22.3.2017
עד 54.4.2017
751
החלפת קורס ודחייתו6,4,3 0 עד 17.1.2017 עד 17.1.2017 ללא חיוב כספי בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לדחות רק את כל הקורסים יחד.
1 מ-18.1.2017  עד 27.1.2017 מ- 18.1.2017
עד 27.1.2017
8216
2 מ-29.1.2017     עד 17.3.2017 מ-29.1.2017
עד 21.2.2017
376
3 מ-19.3.2017
עד 21.4.2017
מ-22.2.2017     עד 21.3.2017 468 
4 מ-23.4.2017     עד 528.4.2017 מ-22.3.2017
עד 54.4.2017
751
ביטול הרשמה לקורס7,4 1 עד 27.1.2017 עד 3.1.2017 8326 בקורסים לתואר שני במחשבה הביולוגית ניתן לבטל את ההרשמה רק לכל הקורסים יחד.
2 מ-29.1.2017     עד 17.3.2017 מ-4.1.2017       עד 21.2.2017 9468
3 מ-19.3.2017       עד 107.4.2017 מ-22.2.2017
עד 1114.3.2017
9653

הערות:
 • מלגת עידוד לחייל בשירות חובה או למשרת בשירות לאומי, או לחייל משוחרר או למסיים שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנט שקיבל מלגת עידוד לחייל לוחם או לחייל משוחרר שהוא לוחם, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, הוא יחויב בדמי טיפול ועלויות בסך 326 ש"ח.

לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה. 1. (א) בקורס האקדמי, אנגלית מתקדמים ב תקופות הזכאות לשינויים בהרשמה הן כמו בקורסי אנגלית כשפה זרה.
  (ב) כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), עברית כשפה שנייה (91462), יסודות הערבית הספרותית ב (91462), קורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע.
 2. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 3. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, וכי לא קיימת מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר הלימוד או בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 4. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 5. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 6. בקורסים הנלמדים במתכונת שנתית אפשר לדחות לימודים עד סוף השבוע הרביעי של הסמסטר השני.
 7. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).

 8. סטודנטים חדשים המבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחויב בדמי טיפול אלה.
 9. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד . 
 10. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם בסמסטר אביב תשע"ז (ב2017) עד 21.4.2017.
 11. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם לקורסי אנגלית בסמסטר אביב תשע"ז (ב2017), עד 28.3.2017.טבלה 5: הקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416) וסדנת הכנה בפיסיקה (91463)

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)

 

מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים –

 

אלגברה לינארית (91416)1
החלפת קורס4 0 עד 17.1.2017 ללא חיוב כספי
1

מ- 18.1.2017

עד 27.1.2017

6130
2

מ- 29.1.2017

עד 24.3.2017

196
החלפת קורס דחוי4 0 עד 17.1.2017 ללא חיוב כספי
1

מ-18.1.2017

עד 24.3.2017

196
דחיית לימודים
בקורס2, 4
0 עד 17.1.2017 ללא חיוב כספי
1

מ-18.1.2017

עד 27.1.2017

6130
2

מ-29.1.2017

עד 17.3.2017

226
3

מ-19.3.2017

עד 21.4.2017

281
4

מ-23.4.2017

עד 328.4.2017

451
החלפת קורס
ודחייתו2, 4
0 עד 17.1.2017 ללא חיוב כספי
1

מ-18.1.2017

עד 27.1.2017

6130
2

מ-29.1.2017

עד 17.3.2017

226
3

מ-19.3.2017     

עד 21.4.2017

281
4

מ-23.4.2017

עד 328.4.2017

451
ביטול הרשמה לקורס2, 5 1 עד 27.1.2017 6196
2

מ-29.1.2017

עד 17.3.2017

7281
3

מ-19.3.2017

עד 87.4.2017

7392


לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.


 1. תקופות זכאות ודמי טיפול ועלויות לקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415) מפורטים בטבלה 4.
 2. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 3. סטודנטים חדשים יוכלו להגיש בקשה לדחיית לימודים או להחלפת קורס ודחייתו במשך שבועיים נוספים אחרי תאריך זה.
 4. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש וכי לא קיימת מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 5. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 6. סטודנטים חדשים המבצעים שינויים בהרשמה בתקופה 1 (בלבד), לא יחייבו בדמי טיפול אלה.
 7. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 8. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר אביב תשע"ז (ב2017), עד 21.4.2017.