קיץ

קיץ תשע"ז (ג2017)

יולי - ספטמבר 2017

מידע נוסף על סמסטר קיץ

סתיו

סתיו תשע"ח (א2018)

אוקטובר 2017 - ינואר 2018

הסתיימה ההרשמה לסמסטר סתיו לסטודנטים ותיקים. מתעניינים חדשים יכולים להירשם עד 16.10.2017. סמסטר סתיו ייפתח בתאריך 17.10.2017.

מידע נוסף על סמסטר סתיו

אביב

אביב תשע"ח (ב2018)

מרץ - יוני 2018

ההרשמה תיפתח בתאריך 5.11.2017.

מידע נוסף על סמסטר אביב

לפני שנרשמים, חשוב לקרוא בעיון את המידע הרלוונטי באתר זה.

זכויות הסטודנט מטעם האוניברסיטה הפתוחה באשר ללימודים, להנחיות ההרשמה ולהנחיות השינויים בהרשמה וכיו"ב, הן אישיות בלבד ולא ניתנות להעברה לצד ג כלשהו, לרבות בן משפחה ו/או מקום עבודה ו/או הגורם המשלם שכר לימוד.