איתור מימון חיצוני

שם הקרן

תחום מחקר

תאריך הגשה

 האגודה למלחמה בסרטן

Life Sciences,Social Sciences

10/07/2017

האגודה למלחמה בסרטן בישראל תעניק בשנת 2018 מענקים לחקר מחלות סרטן בתחומים:
  • מחקר קליני
  • מחקר בסיסי
  • מחקר המשלב אספקטים קליניים ובסיסיים
  • מחקר אפידמיולוגי ואפידמיולוגי - גנטי
  • מחקר התנהגותי הקשור לחולי סרטן  במחלות השונות.
  • מחקרים בנושא רפואה מותאמת אישית Personalized Medicine
מענקי המחקר יהיה בסך של 75,000  לשנתיים או 45,000 ש"ח לשנה אחת

|  אתר הקרן