איתור מימון חיצוני

שם הקרן

תחום מחקר

תאריך הגשה

 BSF

All research areas

22/11/2017

We would like to remind you of the following deadlines of BSF and NSF-BSF programs in the coming months:
The BSF expects the opening of the following new NSF-BSF programs: Catalysis; Process Separations; Process Systems, Reaction Engineering and Molecular Thermodynamics and Cellular and Biochemical Engineering with the NSF division of Chemical, Bioengineering, Environmental and Transport Systems. Target date for submission would be October 20 for the NSF submission by the U.S. scientist and October 26 for submission to the BSF by the Israeli scientists.
The BSF also expects to opening of the NSF-BSF programs with the division of Information and Intelligent Systems (IIS) within the directorate of Computer and Information Sciences (CISE). Target date for submission would be November 16 for the NSF submission by the U.S. scientists and November 22 for submission to the BSF by the Israeli scientists. 
We encourage interested scientists to start exploring this opportunity, but not start preparing an NSF-BSF application until these programs are formally approved, which is expected by the end of July. Please follow our future announcements for details.
 

|  אתר הקרן  |  הנחיות להגשת הבקשה 

המשרד להגנת הסביבה באמצעות המדענית הראשית פרסם קולות קוראים לקבלת הצעות מחקר בנושאים הבאים:
קול קורא מס' 2017/2 בנושא אפידמיולוגיה סביבתית – איכות אויר במפרץ חיפה.
קול קורא מס' 2017/3 בנושא ים וחופים.
 
הגשת הצעות עד  ה 26/11/2017 בשעה 12:00

|  אתר הקרן  |  הנחיות להגשת הבקשה