איתור מימון חיצוני

שם הקרן

תחום מחקר

תאריך הגשה

 BSF

All research areas

25/04/2017

 
BSF is announcing the availability of funds for short scientific trips by young American or Israeli scientists to the other country.
In 2017 the program will have two calls and each will support 10 trips. Grants will be $4,000 each. This is the 1st CALL for 2017.

 

A CALL FOR APPLICATIONS IN THE PROF. R. RAHAMIMOFF TRAVEL GRANTS PROGRAM FOR YOUNG SCIENTISTS

 

 

|  אתר הקרן 

 קרן שח"ף

Humanities,Social Sciences

30/03/2017

קרן שח"ף מציעה בזאת מלגה לסטודנטים לתואר שלישי הכותבים עבודת דוקטורט בנושא הקשור לתהליכי הקמתן ולפעילותן של קהילות משימתיות בישראל.
המלגה מיועדת למועמדים מכל הדיסציפלינות הלומדים בכל מוסדות ההשכלה הגבוהה. 
מטרת המחקר הינה להרחיב ולהעמיק את הידע התיאורטי הקיים אודות תנועת הקהילות המשימתיות.
נושאי מחקר המעניינים את הקרן במיוחד:
-          כיצד תנועת הקהילות המשימתיות משפרת את השירותים בתחומי החברה/ הכלכלה/ החינוך/ הבריאות וכו'?
-          כיצד תנועת הקהילות המשימתיות מייצרת שינוי בשכונות בפריפריה הגיאו חברתית בישראל?
-          תנועת הקהילות המשימתיות כדרך לצמצום הפערים החברתיים במדינת ישראל
-          תנועת הקהילות המשימתיות כמפעילה של החברה האזרחית במדינת ישראל
 
·        סכום המענק: 8,000 ש"ח לשנה אחת, עם אופציה להארכה לשנה נוספת.
·        המענק יינתן לסטודנט/ית לתואר שלישי לאחר שלב אישור הצעת המחקר.

|  אתר הקרן 

תכנית שמה לה למטרה לטפח את שיתופי הפעולה המחקריים בין מדענים מהודו ומישראל, ומופעלת הודות להסכם שיתוף פעולה בין ה-(University Grant Council) UGC לקרן הלאומית למדע. את התכנית מממנות ממשלות הודו וישראל, באמצעות שני הגופים, המממנים כל אחד את החוקר הראשי של ארצו לפי כלליו.

 הגשת בקשה  |  אתר הקרן  |  הנחיות להגשת הבקשה 

 
The Israel Institute for Advanced Studies (IIAS) at The Hebrew University of Jerusalem annually hosts three to five Research Groups. 
We welcome all disciplines in the Natural and Social Sciences and the Humanities

|  אתר הקרן