המחקר באוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה English site

יום המחקר 2010

שם החוקר נושא המחקר  
ד"ר יובל אילון ופרופ' אמיר הורוביץ המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות פרדוקס הכדורגל
ד"ר בת-ציון עראקי קלורמן
המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
נשים יהודיות ודיני המשפחה להלכה ולמעשה – תימן וארץ-ישראל
פרופ' חגי ארליך
המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
אסלאם ונצרות בקרן אפריקה - סומאליה, אתיופיה, סודאן
ד"ר מוסטפא כבהא
המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
ההדרים הפלסטיניים, 1948-1850
ד"ר רבקה ניר
המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות
אסנת כסמל לכנסיית הגויים – החיבור "יוסף ואסנת" בהקשר נוצרי
פרופ' דוד לורנץ
המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב
המעבדה למחקר בהנדסת תוכנה
ד"ר טל הסנר
המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב
ראייה ממוחשבת
ד"ר נעם שנטל
המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב
זיהוי אללים נדירים באמצעות
Next Generation Sequencing
ו-Compressed Sensing
ד"ר גל בן-יהודה
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
קריאה ואסטרטגיות לעיבוד מידע חזותי
ד"ר נורית גרונאו
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
מבט חטוף על העולם: ההשפעות של הֶקשר חזותי על זיהוי עצמים
ד"ר ערן חיות
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
"שמיעה אבסולוטית" משתמעת וחשיפה לסולמות מוזיקליים: אפקט המוכרות על תפיסה והערכה של מוזיקה
ד"ר רביד דורון
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
בחינת ההשפעה מפחיתת החרדה של טיפול כרוני באדפטוגנים בעכברי BALB
ד"ר רוית נוסינסון
המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
השפעת מוטיבציות לא מודעות על מרחק פסיכולוגי
ד"ר ברוך זיו
המחלקה למדעי הטבע והחיים
תרומת הלחות להכבדה בעומס החום בחוף הים התיכון בקיץ
פרופ' יואב יאיר
המחלקה למדעי הטבע והחיים
מחקר שדוני ברקים באטמוספרה של כדור הארץ ושל כוכבי לכת אחרים, באמצעות תצפיות אופטיות ומודל פיסיקלי
ד"ר מירב חדד
המחלקה למדעי הטבע והחיים
קשרים תרמודינמיים שקולים למשוואות גרביטציוניות, בכל התאוריות הגרביטציוניות
פרופ' מרים סורוז'ון
המחלקה למדעי הטבע והחיים
אימונותרפיות חדשות לטיפול במחלה האוטואימונית מיאסתניה גרביס
ד"ר נורית טייטל-גולדמן
המחלקה למדעי הטבע והחיים
שימוש במיקרוסקופ אופטי ובמיקרוסקופ אלקטרונים חודר בהפרדה גבוהה לחקר תחמוצות ברזל בדיונה, בחמרה ובאבני חול נוביות
פרופ' ענת ברנע
המחלקה למדעי הטבע והחיים
קשר בין התנהגות למח - ראיון ברדיו
מחקרים בנוירוביולוגיה התנהגותית (הקשר שבין המוח להתנהגות) ובאקולוגיה עירונית
ד"ר רונית ויסמן
המחלקה למדעי הטבע והחיים
בקרת גידול וחלוקת תאים על-ידי הגן
TOR (Target Of Rapamycin)
פרופ' שלמה שובאל
המחלקה למדעי הטבע והחיים
כלי חרס "פרוטו-מתכתיים" מגיל EBIB - ראשית ייצורם של כלי חרס מתכתיים בתקופת הברונזה הקדומה בארץ ישראל
ד"ר דיאמנטה בנסון-קרעי
המחלקה לניהול ולכלכלה
מעקב אחר התפתחות העובר על-פי עקומות גדילה אישיות
ד"ר ורדה וסרמן
המחלקה לניהול ולכלכלה
שליטה והתנגדות במרחב הבנוי: המקרה של קמפוס האו"פ
ד"ר יובל כהן
המחלקה לניהול ולכלכלה
סימולציית מאורעות בדידים ככלי מחקר בהנדסת תעשיה וניהול
ד"ר ישי מעוז
המחלקה לניהול ולכלכלה
ה"בייבי בום" ומלחמת העולם השנייה: חשיבות הניסיון בשוק העבודה
ד"ר ריקה גונן
המחלקה לניהול ולכלכלה
תורת המשחקים החישובית
פרופ' יגיל לוי
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
החליפין בין הפעלת כוח לקורבנות במלחמות ישראל בעזה, 2009-1987
פרופ' מוטי רגב
המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת
מוזיקת פופ-רוק וקוסמופוליטיות אסתטית
ד"ר בנימין פרל
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות
מוצרט ככותב מכתבים: המקף כמאפיין סגנוני והקשר בינו לבין תופעות מוזיקליות
פרופ' נורית גרץ, ד"ר סנדרה מאירי וד"ר יעל מונק
המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות
מבטים על הקולנוע הישראלי בן זמננו