תוכנית הדרכה לסגל ההוראה החדש


אנו שמחים מאוד על הצטרפותך לסגל ההוראה האקדמי שלנו ומאחלים לך הצלחה!

תפקיד ריכוז ההוראה הוא ייחודי וקיים באו"פ בלבד. התפקיד מעניין ומגוון וכולל היבטים אקדמיים, דידקטיים, מנהלתיים וניהוליים. חשוב לכולנו שקליטתך תיעשה בצורה נעימה, מקצועית ומקיפה, ואנו מזמינים אותך להיכרות עם המערכת ונושאי תפקיד בה, בשני מישורים:

  • מישור אישי - מפגשים אישיים עם בעלי תפקיד הקשורים להשתלבותך באו"פ ולתפקידך החדש בה, הן בהיבט התעסוקתי והן בהיבט המקצועי של עבודתך.
  • מישור ארגוני - מקצועי: כל חבר סגל הוראה אקדמי חייב להשתתף במספר נדבכי הדרכה קבוצתיים העוסקים בסוגיות הרלוונטיות לתפקיד ריכוז ההוראה ובהיכרות עם המערכות הממוחשבות העומדות לרשות מרכז ההוראה. ההדרכות ניתנות על ידי מחלקת ההדרכה, מחלקת מש"וב (מערך שירותי מחשוב) ומרכז שה"ם (שירותי הוראה מרחוק).

הערה חשובה: מרכזים שהם גם מנחים חדשים באו"פ יקבלו הודעה נפרדת על הדרכות המיועדות למנחים חדשים.

למידע נוסף, להרשמה לתוכנית וליצירת קשר, ניתן לפנות ללי גדז' בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00, בטל: 09-7781491, או בדוא"ל: guidance@openu.ac.il.סיכום תכנית ההדרכה למרכזי הוראה חדשים


הדרכות אישיות וקבוצתיות

להזכירך - ההשתתפות בכל שעות ההדרכה היא חובה ומהווה חלק מההכשרה לתפקידך החדש באו"פ.
התכנסות ורישום – במשך כחצי שעה לפני תחילת ההדרכה. חשוב לדייק!

אנא הירשם/י להדרכות בהקדם האפשרי ורשום/י לפניך את המועדים:

  נושאים שעות באחריות מועד

אישי

פגישות עם בעלי תפקידים שמקיימים אינטראקציה עם מרכזי הוראה, הן בהיבט התעסוקתי והן בהיבט המקצועי

משתנה בהתאם לצורך

מרכז/ת ההוראה החדש/ה

כל מרכז הוראה קובע את הפגישות באופן אישי ע"פ טופס קליטה והכשרה המצ"ב. מומלץ לקיים את הפגישות במהלך השבועות הראשונים לתחילת העבודה

אישי

חניכה

 

ראש המחלקה ממנה חונך למרכז/ת החדש/ה

מומלץ לקבוע פגישה עם החונך מיד עם קבלת פרטיו

אישי

כנס מנחים חדשים

2

מרכז/ת ההוראה החדש/ה

יפורסם בהמשך

הדרכות קבוצתיות

1.

ניהול אתרי הקורסים
לתשומת לבכם, ללא השתתפות בהדרכה לא ייפתח ולא יוסב אתר הקורס ולא תינתן תמיכה.

10

שה"ם

האו"פ נמצאת בתהליך של מעבר למערכת ניהול אתרי קורסים חדשה. ראש המחלקה יפנה מרכזים חדשים להדרכה. ניתן לראות את מועדי ההדרכה כאן

2.

מערכת המטלות המקוונת

4

משו"ב + מחלקת ההדרכה

יים ד, 12.03.14
09:30 - 15:00 לפי החלוקה הבאה:
09:30 - 14:00 – הדרכה למנחים/מרכזי הוראה שהם גם מנחים
14:00 - 15:00 – הדרכה על עבודה של מרכז ההוראה במערכת
(כיתה 110- בבנין הספריה)

3.

אורקל

3

משו"ב

יום ד, 26.02.14
9:30 - 15:00
(כיתה 110- בבנין הספריה)

4.

מטלות ומבחנים: כתיבת מטלות, מבחנים ובדיקתם + אורנה טיומקין

8

מחלקת ההדרכה

חלק א: יום ד 19.02.14
9:00 - 13:00
(חדר 148, קומה 1, בנין הכיכר )

5.

מטלות ומבחנים: כתיבת מטלות, מבחנים ובדיקתם + אורנה טיומקין

8

מחלקת ההדרכה

חלק ב: יום ד, 5.03.14
9:00 - 13:00
(חדר 460, קומה 4, בנין הכיכר)

6.

מפגש אוריינטציה לאו"פ
ולתפקיד מרכז ההוראה

4

מנהלת דיקנט הלימודים
ומחלקת ההדרכה

יום א, 16.02.14
9:30 - 13:00

(במרכז המבקרים באו"פ)

7.

סיור ב"יום בחינה"

6

מחלקת ההדרכה

יקבע בהמשך


הערה: הדרכה על מערכת מטמ"ון מיועדת למרכזים מהסמסטר השני לעבודתם באו"פ ומעלה.

נשמח לראותכם,
צוות המחלקה להדרכה