לדף הבית מדריך לסטודנט לקבלת שירות

אישורים על לימודים

 

*

בקשה לקוד אישי

 

סטודנטים מקבלים קוד אישי המאפשר כניסה למערכת קול האו"פ עם ההרשמה לקורס הראשון באו"פ. אם אין בידי הסטודנטים קוד אישי אפשר לבקשו.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות:    *

 

הגעה אישית לגורם המטפל

מרכז ההישגים הלימודיים

דואר לגורם המטפל  note1

+ 

מוקד הפניות והמידע, 09-7782222

V+

פקס

09-7780726

 

back

 

*

בקשה לסיסמה אישית למערכת מסו"פ

 

לסטודנטים נשלחת בדואר סיסמה למערכת מסו"פ עם ההרשמה לקורס הראשון באו"פ. המערכת מאפשרת לקבל סיסמת כניסה לאתר הקורס באינטרנט, לאתר הספרייה ולמערכת "שאילתא". אם אין בידי הסטודנטים סיסמה למסו"פ - אפשר לבקשה.

 

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות:    *

 

הגעה אישית לגורם המטפל

מרכז ההישגים הלימודיים

דואר לגורם המטפל  note1

+

מוקד הפניות והמידע, 09-7782222

V+

פקס

09-7780726

 

back

 

מוקד הפניות והמידע, 09-7782222

V+

 

back

 

 

*

בירור לגבי תעודת סטודנט

 

אם תעודת סטודנט לא הגיעה בדואר אל סטודנטים עד השבוע השישי לתחילת

הסמסטר, אפשר לברר פרטים לגבי משלוח התעודה.

התעודה נשלחת לסטודנטים החל מהשבוע החמישי לתחילת הסמסטר.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות:    *

 

מוקד הפניות והמידע, 09-7782222

V+

 

back

 

*

בקשה להפקת תעודת סטודנט חלופית

 

אפשר לבקש תעודת סטודנט חלופית על-פי קריטריונים המפורטים כאן. הפקת התעודה החלופית כרוכה בתשלום.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות:    *

 

הגעה אישית לגורם המטפל

מרכז ההרשמה

מוקד הפניות והמידע, 09-7782222

V+

פקס

09-7780651

דואר לגורם המטפל

+

 

back

 

*

קבלת מידע על מצב הפניות לאוניברסיטה הפתוחה

 

אפשר לקבל מידע על מצב הפניות האישיות לאוניברסיטה בנושאים הבאים :

בקשות הרשמה לקורסים, צילום בחינה, ערעור על בחינה, אישור שכר לימוד, הזמנת ערכת אמי"ר ובקשת הרשמה למבחן אמיר"ם.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות:    *

 

 

back

 

 

 

 

 

*

הצעות לשיפור השירות באו"פ

 

אפשר לשלוח הצעות ורעיונות לשיפור השירות באו"פ.

 

אופן קבלת השירות מתמצה באפשרויות הבאות:    *

 

פקס

09-7780617

 


Back Line