חיפוש אנשי סגל

תוצאות חיפוש (129)

שם פרטי שם משפחה יחידה ארגונית יחידת משנה סוג סגל תפקיד טלפון  
פרופ' יעקב מצר לשכת הנשיא לשכת הנשיא סגל אקדמי בכיר נשיא 09-7782200
פרופ' אביעד חפץ לשכת משנה לנשיא לעניינים אקדמיים לשכת משנה לנשיא לעניינים אקדמיים סגל אקדמי בכיר משנה לנשיא לעניינים אקדמיים 09-7782208
פרופ' חיים סעדון דיקנט הלימודים האקדמיים דיקנט הלימודים האקדמיים סגל אקדמי בכיר דיקן הלימודים האקדמיים 09-7781164    
פרופ' שרה גורי רוזנבליט דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה סגל אקדמי בכיר דיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה, חברת סגל בתכנית לתואר שני 09-7781044
פרופ' מנור מנדל דיקנט המחקר דיקנט המחקר סגל אקדמי בכיר דיקן המחקר 09-7781453
ד"ר ורדה וסרמן המחלקה לניהול ולכלכלה המחלקה לניהול ולכלכלה סגל אקדמי בכיר ראש מחלקה אקדמית, ראש תחום - תואר ראשון 02-6773312
ד"ר אבנר כספי המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה סגל אקדמי בכיר ראש המחלקה, ראש תחום, חבר סגל בתכנית לתואר שני 09-7781342
פרופ' גיא מירון המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות סגל אקדמי בכיר ראש המחלקה, ראש תחום, ראש התכנית לתואר שני 09-7781361
פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות סגל אקדמי בכיר ראש מחלקה אקדמית, חברת סגל בתכנית לתואר שני 09-7781105
פרופ' זאב נוטוב המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב סגל אקדמי בכיר ראש המחלקה, ראש תחום 09-7781218