חיפוש אנשי סגל

תוצאות חיפוש (128)

שם פרטי שם משפחה יחידה ארגונית יחידת משנה סוג סגל תפקיד טלפון  
פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות סגל אקדמי בכיר ראש מחלקה אקדמית, חברת סגל בתכנית לתואר שני 09-7781105
פרופ' זאב נוטוב המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב סגל אקדמי בכיר ראש המחלקה, ראש תחום 09-7781218
פרופ' רונית בוגלר המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה סגל אקדמי בכיר ראש תחום - תואר ראשון, ראש תכנית - תואר שני, חברת סגל בתכנית לתואר שני 09-7781469
ד"ר גליה בנזימן המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות סגל אקדמי בכיר ראש תחום - תואר ראשון 09-7781657
פרופ' אבריאל בר-לבב המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות סגל אקדמי בכיר ראש תחום 09-7781371
פרופ' ענת ברנע המחלקה למדעי הטבע והחיים המחלקה למדעי הטבע והחיים סגל אקדמי בכיר ראש תחום - תואר ראשון 09-7781753
ד"ר דרור גולדברג המחלקה לניהול ולכלכלה המחלקה לניהול ולכלכלה סגל אקדמי בכיר ראש תחום
פרופ' יהונתן גרנות המחלקה למדעי הטבע והחיים המחלקה למדעי הטבע והחיים סגל אקדמי בכיר ראש תחום 09-7782051
פרופ' אמיר הורוביץ המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות סגל אקדמי בכיר ראש תחום 09-7781378
פרופ' תמר הרמן המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת סגל אקדמי בכיר ראש תחום - תואר ראשון 09-7782013