חיפוש אנשי סגל

תוצאות חיפוש (128)

שם פרטי שם משפחה יחידה ארגונית יחידת משנה סוג סגל תפקיד טלפון  
ד"ר אבנר כספי המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה סגל אקדמי בכיר ראש המחלקה, ראש תחום, חבר סגל בתכנית לתואר שני 09-7781342
פרופ' גיא מירון המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות סגל אקדמי בכיר ראש המחלקה, ראש תחום, ראש התכנית לתואר שני 09-7781361
ד"ר אריה נחמיאס המחלקה לניהול ולכלכלה המחלקה לניהול ולכלכלה סגל אקדמי בכיר ראש התכנית לתואר שני 09-7781876
פרופ' זאב רוזנהק המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת סגל אקדמי בכיר ראש התכנית לתואר שני 09-7781624
ד"ר עידו לויתן המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה סגל אקדמי בכיר ראש התכנית לתואר שני, חבר סגל בתכנית לתואר שני 09-7781316
פרופ' יורם עשת המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה סגל אקדמי בכיר ראש התכנית לתואר שני, חבר סגל בתכנית לתואר שני 09-7781471
פרופ' מרדכי רגב המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת סגל אקדמי בכיר ראש התכנית לתואר שני, חבר סגל בתכנית לתואר שני 09-7781721
ד"ר נעם שנטל המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב המחלקה למתמטיקה ולמדעי המחשב סגל אקדמי בכיר ראש התכנית לתואר שני, ראש תכנית 09-7781252
פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות סגל אקדמי בכיר ראש מחלקה אקדמית, חברת סגל בתכנית לתואר שני 09-7781105
ד"ר ורדה וסרמן המחלקה לניהול ולכלכלה המחלקה לניהול ולכלכלה סגל אקדמי בכיר ראש מחלקה אקדמית, ראש תחום - תואר ראשון 02-6773312