חיפוש אנשי סגל

תוצאות חיפוש (128)

שם פרטי שם משפחה יחידה ארגונית יחידת משנה סוג סגל תפקיד טלפון  
ד"ר בנימין פרל המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות סגל אקדמי בכיר בגמלאות 09-7781807
ד"ר גיורא קולקה המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות סגל אקדמי בכיר בגמלאות 02-6773328    
ד"ר יואל קלמס המחלקה למדעי הטבע והחיים המחלקה למדעי הטבע והחיים סגל אקדמי בכיר בגמלאות 09-7781760
פרופ' שלמה שובאל המחלקה למדעי הטבע והחיים המחלקה למדעי הטבע והחיים סגל אקדמי בכיר בגמלאות 09-7781778
פרופ' חיים סעדון דיקנט הלימודים האקדמיים דיקנט הלימודים האקדמיים סגל אקדמי בכיר דיקן הלימודים האקדמיים 09-7781164    
פרופ' יצחק וייס דיקנט המחקר דיקנט המחקר סגל אקדמי בכיר דיקן המחקר 09-7781807
פרופ' שרה גורי רוזנבליט דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה דיקנט הפיתוח וטכנולוגיות למידה סגל אקדמי בכיר דיקן הפיתוח וטכנולוגיות למידה, חברת סגל בתכנית לתואר שני 09-7781044
ד"ר יצחק ברקוביץ המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה סגל אקדמי בכיר חבר סגל בתכנית לתואר שני 09-7783314
פרופ' ערן חיות המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה סגל אקדמי בכיר חבר סגל בתכנית לתואר שני 09-7781470
ד"ר אינה בלאו המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה סגל אקדמי בכיר חברת סגל בתכנית לתואר שני 09-7781325